Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 9 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Бъди мъдър!
Притчи 9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум. 11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се прибавят години на живот. 12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще си го понесеш.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчите на Соломон ни показва първата стъпка за получаване мъдрост. Това е, да имаме благоговейно уважение и страх от Бога. Страхът от Бога ни прави смирени и вслушващи се. Това не е страх от наказание, по скоро е страх от нещо, което ще загубим и това са Божиите обещания и благословението. Бог не е жесток, да ни дебне във всяко провинение и да ни наказва. Той просто ни умолява, не съгрешавай. Той винаги ни дава шанс, да се върнем при Него.
В Притчи 1:7 се казва: Страх от Господа е начало на мъдростта. Когато сме смирени и слушаме съветите Му, тогава наистина може да се каже, че имаме мъдрост. Мъдрост не е да държим на своето си и да не отстъпваме, както много често се случва с нас. В някоя житейска ситуация, ако ние отстъпим, макар да имаме основание да не го правим, Бог ще ни благослови в последствие много повече. Стих 10 казва, че истинската мъдрост идва от Бога. Ако искаме да разберем живота и защо човекът е поставен на тази земя, ние трябва първо да познаваме Бог, които е създал всичко това. Резултатът от познаването на Бог е разбирането на всичко останало. В познаването на Светият Дух се намира и ключа за разбирането на Библията. Това разбиране ще бъде в нас, когато се предадем живота си на волята на Господ Исус Христос. Когато се помолим да ни прости греховете и приемем Исус като наш Спасител, ние ще бъдем родени отново и Светият Дух ще ни води в цялата истина. Нашето разбиране ще расте, докато ние продължаваме да изучаваме Библията и да се вслушваме в Неговите съвети.
Когато прилагаме съветите, които Бог ни дава в Библията за нашия живот ние имаме Божията мъдрост в нас и ще бъдем благословени, както Бог е обещал. Стих 11 ни припомня две от тези благословения, когато ние следваме Господа, "наши дни се умножават" или с други думи нашите дни ще бъдат по-изгодни, по-доходни. Когато ние отделяме време да четем Библията т.е. Книгата на живота, Бог ще ни даде способности (мъдрост, знание, сила) да постигнем успехи, които иначе щеше да бъде невъзможно да постигнем..
Другото благословение е, че годините на живота ни ще бъдат по-плодотворни. Много от нас по-възрастните, поглеждаме назад през миналите години с разкаяние и съжаление, тъй като чувстваме, че сме си загубили живота. Но никога не е късно да започнем нов живот с Бога, като се вслушваме в Неговите съвети за всичко, така един ден Той ще ни каже: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Матей 25:23.
Стих 12 ни казва, че в мъдростта има награда и ако ние я погледнем с презрение ще понесем резултатите от това. Бог ни е създал със свободна воля и той няма да ни принуди да вземаме правилни решения. Какво да правим с нашия живот е нашето собствено решение. Ако игнорираме Бог и неговата мъдрост, ние ще понесем последствията, тъй като ние ще пожънем това, което сме посели. Когато следваме и се покоряваме на Бога, ние ще бъдем благословени и ще получим обещанията, които са дадени за нас в Словото. И така Бог ни чака, нека да се върнем при Него.

Молитва: Небесни Татко (Отец), Ти си ни обещал да ни благословиш с толкова много неща, които в света ги няма. Днес, аз съм благодарен за всичко добро, което съм получил от Теб. Искам да се вслушвам в Твоите съвети и така да бъда мъдър във всичко, да разчитам на Теб във всичко, което правя. Ако сбъркам в нещо, аз знам, че ти ще ми помогнеш да се върна отново при теб. Помогни ни да бъдем благословение и за тези, които са около нас и които не те познават. Благодаря Ти за любовта, която имаш към мен и към всички. Аз сега се моля за някои мои нужди (изброявате ги). Моля се и за някои мои близки, които страдат и са болни (казвате им имената). Благодаря Ти, че те познавам. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар