Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 2 декември 2011 г.

Нашето унижено тяло

Нашето унижено тяло


Когато човекът се разбунтува срещу Бога, това оказа влияние на цялата му личност. Думата, която  Писанията употребяват, за да опишат това състояние е покварен. Всяка област от човешката личност е засегната – духовната, моралната и физическата. Смъртта е краят на физическото тление. Павел казk4;а: "Затова, чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. (Римляни 5:12). Чрез греха отровата на покварата влезе в нас. Първо Коринтяни 15:56 ни казва: „Жилото на смъртта е грехът.“ Точно както пчелата или осата вкарват отровата си в тялото чрез жилото, така и Сатана вкарва отровата на покварата и смъртта чрез жилото на греха.

 Ние всички станахме покварени създания. Във
Филипяни 3:21 Павел нарича сегашните ни тела  "смиреното състояние на тялото“. Ние сме в едно "смирено състояние“, унижено поради бунта срещу Създателя. Без значение колко елегантни, здрави, силни, богати или известни сме, ние живеем в унижени тела. Може да се храним с най-изисканите храни и да пием най-вкусните напитки, но въпреки това ще трябва да ходим до тоалетна. Може да сме силни и здрави, но когато е горещо започваме да се потим. Дали сме богати или бедни, ние всички се потим. Тези вродени функции на тялото ни напомнят, че ние всички сме бунтовници и престъпници, чиито тела са подчинени на тление. Прекарах пет години обучавайки африкански учители и бях заинтересован от атлетичните им способности. Казвах на тези илни млади мъже: "Просто помнете, че един малък комар може да дойде и да вкара хоботчето си във ас и тогава се превръщате в трепереща, разтърсвана от треска маса.“ Това е нашето унижено тяло. Добрата новина е, че Исус умря, за да ни изкупи и то не само душите ни. Той изкупи човека като цяло – тяло, душа и дух. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз прокламирам, че Исус умря,  за да ме изкупи напълно. Затова, моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар