Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Библията - огледало на душата

Библията - огледало на душата


Библията е огледало на душата, но резултатът, който произвежда у нас, до голяма степен зависи от нашия отклик.
В естествения живот, когато се оглеждаме в огледало, ние го правим, за да променим нещо от външния си вид, което не ни харесва. Ако видим, че косите ни са разрошени - сресваме ги; ако дрехите не ни стоят добре - оправяме ги; ако забележим белези на някаква инфекция, съветваме се с лекар за подходящо лечение.
За да имаме полза от огледалото на Божието Слово, трябва да действаме по подобен начин. Ако огледалото покаже състояние на духовна нечистота, трябва незабавно да потърсим очистването, което идва чрез Христовата кръв. Ако огледалото разкрие някоя духовна инфекция, трябва да се консултираме с Великия Лекар (Бог) на душите ни, Този, Който прощава всичките ви беззакония; Който изцелява всичките ви болести.
Само когато действаме практически и без никакво отлагане, относно това, което огледалото на Божието Слово ни е разкрило, ние можем да получим прощението, очистването, изцелението и всичките други благословения, които Бог е приготвил за нас.
Точно тук много хора не успяват правилно да употребят Божието огледало и претърпяват голяма духовна и вечна загуба. Чрез слушането и четенето на 
Божието Слово и действието на Святия Дух те идват под изобличение относно онези неща в сърцата и живота им, които са нечисти, вредни и неугодни на Бога. Когато погледнат в огледалото на Божието Слово, те виждат собственото си духовно състояние така, както Самият Бог го вижда. 
Първата им реакция е съжаление и угризение. Те разбират нуждата си и опасността, в която се намират. Дори е възможно да излязат напред пред амвона на някоя църква да се молят и проливат сълзи. Но всичко свършва дотук. Няма истинска резултатна промяна в начина им на живот. Още на следващия ден всичко започва да избледнява и те започват да се нагаждат към старите си пътища.
Много скоро такъв човек забравя какъв е бил. Той вече не си спомня неприятните истини, които Божието огледало така ясно и вярно му е разкрило. Съвсем невъзмутимо и твърдо продължава да следва посоката, която го отвежда и по далеч от Бога.
Обаче огледалото на Божието Слово може да отрази не само неприятното, но и приятното. То може да изяви не само това, което сме в нашето паднало състояние без Христос, но също и какво можем да станем чрез вяра в Христос. То може да ни разкрие не само парцаливата дрипа на собствената ни правда (И всичката ни правда е като омърсена дреха. Исая 64:6), но и бялата дреха на спасението и блестящата роба на праведността, която можем да получим чрез вяра в Христос. Може да ни разкрие не само покварата и несъвършенството на стария човек без Христос, но също и святостта и съвършенството на новия човек в Него.

Ако веднага след като Божието огледало ни разкрие истината за нашия грях и нечистотата, незабавно действаме въз основа на това разкритие - ако се покаем, повярваме и се покорим на евангелието - тогава следващия път, когато погледнем в огледалото, вече няма да виждаме старата си грешна природа, а ще се видим така, както Бог ни вижда в Христос - простени, чисти, оправдани, нови създания. Тогава разбираме, че чудото в нашия живот се е случило.
Вярното огледало вече не разкрива нашите грехове и падения, а истината от 2 Кор. 5:17,18:
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение.

Не само старите неща са преминали и всичко е станало ново, но всичко е от Бога. С други думи, Сам Бог поема отговорността за всички черти на новото създание в Христос, разкрити в Неговото огледало. В това няма нищо от човешките пътища и начини. Всичко е от Самия Бог благодарение на съвършената размяна на кръста.
Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. (2 Кор. 5:21)
Христос беше направен грях с нашата греховност, за да станем ние правда с Неговата праведност. Какво представлява Божията правда? Тя е без петно и недостатък; правда, която ни е вменена в Христос.
Нужно е старателно и продължително да се оглеждаме в това Божие огледало, докато започнем да се виждаме така, както Бог ни вижда.

Извадки от книгата на Дерек Принс "Основи на Християнството 1"
Книжарница CLC България
Християнска книжарница "Бъдеще и Надежда"


Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар