Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 24 юни 2010 г.

Само Вярвай - Проповед на Смит Уигълзуърт (Only Believe - Smith Wigglesworth)

Само Вярвай - Проповед на Смит Уигълзуърт (Only Believe - Smith Wigglesworth)


Само вярвай ... Само вярвай! Бог няма да направи да се провалите, възлюбени. Не е възможно за Бога да се провали. Повярвайте в Него. Отдъхвайте в Него, за отдих, Бог е едно спокойно място, където Небето се навежда, за да ни срещне.
Бог ще изпълни обещанията си дадени в Словото Си. Вярвайте му! Сега, Библията е най-важната книга в света, но някои хора не са и посветили време. Те трябва да настояват, да настояват и да продължават. О, славно наследство на свята радост и вяра, Словото казва, че имаме! Славното кръщение в Светия Дух говори, че е едно съвършено място! Четем, че всичко стана ново в живота ни, защото сме в Христос, и Христос е Бог! Както настояваме в истината, като тази в Божието Слово, ние ще бъдем в състояние да продължим нашите усилия, за да живеем в Божия "Царски път".

Царският път
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. (Деяния 1:8)
Бог иска да сме в Царския път: в силата на Светия Дух, като свидетели на Бог на земята. Това е вратата. Той иска да преминете през нея. И когато Бог отваря врата, никой не може да я затвори. Чрез Йоан Кръстител Той направи Царски път и Исус дойде. Сега Той (Бог) остави тази врата отворена за нас, така че Той да върши по велики дела чрез нас, отколкото тези, когато Исус извърши на земята. Исус даде на учениците много, но много повече трябва да се добави на нас, докато един ден Бог ни приеме.Когато приемем сила, ние трябва да се съживим и да достигнем до истината, че да сме отговорни за нуждите около нас. Бог ще снабди нашите нужди, така че потребностите на нуждаещите се да могат и да бъдат изпълнени чрез нас. Каква велика, съживителна сила на мощ! Ако не изпълним нашите задължения, да отговорим на нуждите на другите, това е трагедия.

Не трябва да стоим бездейни.
Бог, който ни е пленил, ни дава нови откровения в сърцето. Той ни кара да се променяме чрез Духа, от откровение към откровение, от благодат към благодат и от слава към слава.

Не, бездействие за нас.
Както Христос е, така че ние сме в този свят: децата на Бога с Божествен импулс. Ние трябва да влезем в релси! Ние имаме живота на Божия Син в нас, за да запали цялото ни тяло с огън. Ние имаме всичко необходимо да го направим, Словото казва:След като сте получили, ще имате сила. (Деяния 1:8, перифразиране)


Бог ми е дал една благословена служба. Той ми помага да съживявам другите. Събирането ни на служби е за растеж. Ние трябва да използваме силата на Бог в нас, за да спечелим повече души в Божието царство. Аз съм ревностен за вас, за да влезете в този Божествен план. Ако чакаме за такава сила, ние сме си объркали позицията в Духа.

Бог чака - Така че действайте! "Ако мога само да почувствам силата", казвате. Ние сме били твърде дълго бездейни. Бог очаква от нас да действаме, да бъдем като Исус. Исус действаше правилно. Той живееше в царството на Божественото назначение с деянията на Неговия баща (Отец), които Го съпровождаха навсякъде. Чистите по сърце ще видят Бога, и нашият Бог е огън, който пояжда. Ние трябва да се осмелим да натиснем, докато Бог ни придружава напред с могъща сила. Нека Бог ни даде вяра, че силата може да слезе като облак!
Когато бях в Словангер, Норвегия, Бог ми каза: "Искай, и Аз ще ти дам всяка душа!" Изглеждаше ми, че твърде много ще искам.
Гласът дойде отново."Искай!" И аз се осмелих да искам. Божията сила се развихри на събирането ни, като мощен вятър! Искайте това, където живеете, говорете всичкото Слово на този живот. Натиснете, докато Исус се прослави и множествата се събират. (Англия, 1925)

Благословение!
Only Believe by Smith Wigglesworth

Няма коментари:

Публикуване на коментар