Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 26 февруари 2011 г.

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!


Процесът на спасение включва умиване и обновление.
Той (Бог) ни спасява не въз основа на дела, които ние сме извършили в праведност, но според Своята милост, чрез умиването и възраждането и обновлението чрез Святия Дух. (Тит 3:5 ).


Нека да разгледаме тези твърдения накратко като започнем с умиването или очистването. Само кръвта на Господ Исус Христос може да очисти грешника от всеки грях. Как можем да приемем това очистване? „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (I Йоан 1:9).

Бог не само прощава нашето минало, но също ни очиства от цялата поквара на греха. В същата глава Йоан каза, че кръвта на Исус, Божия Син, е която ни очиства (виж стих 7). Втората фаза от този процес е възстановяване или новораждане. Исус каза на Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди отново, той не може да види Божието Царство (Йоан 3:3). Това е рождение, което идва от Божията област горе на небето. Малко по-надолу Исус казва: „Това, което е родено от плътта, е плът; а това, което е родено от Духа, е дух“ (Йоан 3:6). Когато сме се родили от майките си, това е било раждане на физическите ни тела и на плътската ни природа. Това не е раждането, което носи спасение. Ние трябва да приемем напълно нов живот, който е роден в нас чрез Духа на Бога отгоре. Това се нарича възраждане или новораждане.


Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях чрез Неговата кръв и приемам възраждане и новораждане – един напълно нов живот роден в мен чрез Духа на Бога. Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар