Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 2 февруари 2011 г.

Слушане на Божия глас

Слушане на Божия глас


Нашите съдби, за добро или лошо, се определят от гласа, който избираме да слушаме. Слушането на гласа на Господа и покорството на това, което Той казва ще донесе благословения. Пренебрегването на гласа на Господа ще донесе много проклетии. Не е възможно да се покоряваме на Господа без преди това да сме чули гласа Му, тъй като Неговият глас ни казва това, което Той иска. Много хора, които казват, че са християни, всъщност са нечувствителни към гласа на Бога. Ние можем да продължим нашите религиозни дейности и задължения, но те са като навик и са формални – модели на религиозно поведение, които ние сме развили и които са лишени от непрекъснатото усещане за Божия глас.

През всички диспенсации Бог изисква от Своите хора да слушат гласа Му. В Еремия 7-ма глава Бог обяснява какво точно изисква от Израел, когато го изкупва от Египет. Първото нещо, което Той има пред вид не е спазване на Закона за принасяне на жертви, а слушане на Неговия глас. Неговият глас беше този, който трябваше да ги води да спазват Закона и да принасят необходимите жертви. Само външното спазване на Закона не беше от полза, ако те не правеха това като резултат от чуването на Божия глас. Ключовото изискване на Бога е да слушаме гласа Му.
„Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската земя. Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, за да благоденствувате. (Еремия 7:22,23)
Простото изискване е: „Слушайте гласа Ми и Аз ще бъда ваш Бог.“ Това обобщава всичко по възможно най-простия начин. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че слушам гласа на Господа и се покорявам на това, което Той казва. Заявявам Неговата истина за мен: „Слушай гласа Ми и Аз ще бъда Твой Бог. “Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар