Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 14 октомври 2011 г.

Жива жертва

Жива жертва


В предишните глави на Римляни сме изправени пред едно величествено богословие. Приложението му започва с телата ни; ние трябва да представим телата си на Бога като жива жертва. Често си мислим: „Тялото не е толкова важно; душата е тази, която е важна. Но нека да използваме една практична аналогия: Ако поискам чаша вода, аз получавам и съда и съдържанието. Не мога да получа водата без чашата. Това е, което Бог казва. Той иска съда, тялото и неговото съдържание, душата. Не можем да дадем съдържанието без съда.

Какво означава телата ни да бъдат „жива жертва“? В Стария Завет жертвените животни са били убивани и след това слагани на олтара. Бог казва: „Аз искам твоето тяло точно така цялостно както старозаветните жертви, но с една разлика. Не искам тялото ти мъртво, а живо. Когато имам тялото ти, Аз имам теб.“ В Матей 23 глава Исус говори на фарисеите и им обяснява кои неща са наистина важни в службата им на Бога. Те му отговориха, че жертвата е по-важна от олтара. Исус възкликна: „Вие слепци, кое е по-важно – жертвата или олтарът, който я освещава?“ (Матей 23:19). Олтарът освещава жертвата, която се намира върху него. Приношението е свято когато се постави на Божия олтар. По същия начин е и с телата ни. Когато положим телата си на Божия олтар, те стават святи и отделени за Бога. Това е едно действие, което всеки един от нас трябва да направи.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз представям себе си на Бога като жива жертва и прогласявам, че моето тяло е за Господа и Господ е за тялото. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар