Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 26 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 7 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 7 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Господи прости ни...

Притчи 6: 16 Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост (омразни) за душата Му: 17 надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, 18 сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бърже тичат да вършат зло, 19 неверен свидетел, който говори лъжа и оня, който сее раздори между братя.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчи не само ни дава мъдри съвети, но в тези стихове освен, че се посочват шест неща, които Бог мрази, тук се разкрива характера на Бог в малко по друга светлина. Бог показва чувство на омраза, но тази омраза не насочена срещу хората, а срещу действията им, срещу злото, което вършат. Забележете, че списъка на нещата, които Той мрази започва с гордостта (надменни очи). Гордостта е причина за падение на много хора. Определението в Библията за гордост е надменност, тщеславие и високомерие. Това е поведение, което прави някои да надценяват себе си и да подценяват други. Когато някой дава възможност гордостта да доминира в живота му, той отваря вратата за много други грехове. Гордостта е форма на самоизмама. Горделивият не изпитва нужда да бъде коригиран, като си мисли, че никога не може да сгреши. С такова отношение, той скоро ще падне. Какво казва Словото за това: Притчи 16:18: Гордостта предшества погибелта, и високоумието - падането (или високомерният дух, предхожда падението).

Следващото нещо в списъка, което Бог мрази е лъжлив език. Лъжата толкова преобладава в нашето общество, че според едно проведено изследване, над 80 на сто от хората признават, че лъжат редовно. Повечето хора лъжат, защото се страхуват от това, което са направили (от делата си) или са твърде горделиви, за да признаят грешките си. Бог високо цени искреността (истинността, правдивостта). Въпреки, че е трудно да се признаят грешките, Бог е милостив към тези, които правят една крачка напред и признават грешките си и се поправят. Един пример, от политическия живот в нашата страна. Вижте, колко политици са склонни да си признаят грешките. Повечето от тях се защитават до край, но ако някой си признае грешките и може да ги поправи (ако е възможно), го смятат за слаб политик и го унижават. Това, което казва Бог е друго, това не е слабост, това е стъпка към истината (или мъдрост).

Новият завет описва една история:
Лука 18: 9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча: 10 Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. 11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. 13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.
Тук се казва точно обратното. Оправдан е този, който си признава греха, а не горделивият. Стъпка напред към истината, която води нагоре.

Забележете в списъка, че първо идва гордостта, после лъжата и след това убийството. Преди някой да извърши убийство, първо идват гордостта и лъжата (измамата) в живота му. Проливането на невинна кръв е нещо, което Бог мрази. Кръвта вика, тя говори. Битие 4:8 И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби. 9 И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си? 10 И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. Бог вижда този грях много пъти всеки ден. Някой ще каже, защо тогава, като Бог мрази убийството не се намеси. Словото казва, че Бог ни е дал свободна воля, да избираме между добро или зло, между благословение и проклятие. В противен случай щяхме да сме като роботи. Но все пак ние имаме Неговите обещания, ако се обърнем към Него, Той ще ни защити. Прочетете Псалм 91. Не само хората се убиват, но малки невинни бебета в утробата на майките им са убити от аборт, главно поради егоизма на техните майки и бащи. Абортите са също проливане на кръв на най-невинни и безпомощни хора, на неродените деца.

Следващото нещо, което мрази Бог е сърце с лоши замисли, което твори (създава) злини. Тези злини не само унищожават самите тях, но и другите, които ги одобряват, а не ги осъждат. Порнографията и филми наситени с убийства и жестокости, видео клипове създадени с лоши замисли, извратени реклами и много други замърсяват ума на хората. Това са изображения, които се вкореняват в съзнанието на тези, които ги гледат. Само Бог може да ги освободи от всичко това, ако се обърнат към Него.

Списъкът продължава с нозе, които бърже тичат да вършат зло (бели). Макар че Бог е милостив към тези, които се опитват да устоят на злото и устояват, Той мрази злото и беззаконието на тези, които хвърлят поуката на вятъра и бързо тичат да вършат зло. Едно зло, ражда още зло или беззаконието ражда беззаконие. Римляни 6:19в беззаконието, което докарва още беззаконие.

Бог мрази греха на човек, който лъжесвидетелства в съда или някъде другаде. Както тъмнината няма нищо общо със светлината, така лъжата с истината. Понякога човек за да прикрие една лъжа, се принуждава да излъже отново. Клюките са истории, които се предават от човек на човек, не въз основа на истината, а просто, защото някой говори зло за някой друг. Лъжата е сериозен грях пред Бога и човеците.

И накрая Бог мрази раздорите между близките, роднини или приятели. Той казва, ако ме любите ще пазите моите заповеди и Неговата заповед е да се любим един друг. Ето какво казва Словото: Йоан 14:15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 1 Йоаново 4:12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към Него е съвършена в нас.
Грехът (гордостта, лъжата, злото) сее раздори между близки. Грехът разделя хората. Неговата заповед е да се любим един другиго. Бог е любов и Той иска и ние да бъдем като Него.

Забележете, че в стиха по-горе, Бог казва, че мрази първите шест неща и след това добавя, че ако се добави и последното заедно с останалите, това става мерзост за Него. Мерзост пред Бога е това, което Той ненавижда, от което Той се гнуси. Ако се чувстваме обвинени в някои от тези неща, които Бог мрази, нека да се обърнем към Него за прошка и Той ще ни освободи, защото ни обича, ако застанем пред Него с искрено сърце.

Молитва:
Небесни Татко (Отец), аз не искам да наскърбявам Сърцето ти с моите действия. Помогни ми да преодолея всички тези грехове в живота ми, и по-специално:.. (казвате конкретно). Господи, аз не искам никога да участвам в някой от тези грехове, които Ти мразиш. Господи, разбирам, че нашата нация е виновна за тези грехове като цяло. Моля те, да ни простиш и да ни доведеш до покаяние. Господи, аз знам, че ако ние се покаем, Ти ще изцелиш земята ни. Искам всичко това в името на Исус. Амин.

Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)

Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар