Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 6 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове.
Ходете в светлината!
Притчи 4: 14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите. 15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини. 16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого. 17 Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство. 18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден. 19 Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.

Ежедневни мисли
В книгата Притчите на Соломон намираме много духовни истини, които са илюстрирани чрез контрасти. В тези стихове Бог ни учи на мъдрост, като ни предупреждава да избягваме тъмните пътеки, но да ходим в светлината. Стих 15 подчертава, да избегнем пътя на тъмнината, не трябва да се приближаваме до него, да се отвърнем от него и да го подминем. Много хора свършват, като поемат този грешен път, просто защото те не стоят далеч от местата, които ще ги отведат до изкушение. Ние не трябва да се поддаваме на изкушението, за да не бъдем впримчени от хитростите на дявола.. В Новия Завет, когато Исус поучаваше учениците си, Той ги научи как да се молят за да не бъдат водени в изкушение, а да бъдат избавени от злото. Исус казва в Лука 11:2 Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята]; 3 давай ни всеки ден ежедневния ни хляб; 4 и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, [но избави ни от лукавия].
В стих:19 се казва, че пътят на нечестивите е тъмнина и тези, които ходят там, ще се спънат и ще паднат. Резултатът от греха е падение. Последствията на греха могат да се свържат с различни болести, с депресия, страх, бедност, тревога, конфликти, омраза, завист и др. Това контрастира с пътя на праведните, който ходят в светлина и те виждат къде стъпват. Когато ходим с Исус, нашия път е облян в светлина. Светлина, която ни води в истината и ние ходим в този път на истината всеки ден с Него.

Молитва за Деня:
Небесни татко(Отче), който си на небесата, аз ти благодаря за светлината, която ми даваш. Подкрепи ме да продължа в този път на истината. Аз се моля за Твоята милост, не само да устоя на изкушението и съблазните в този свят, но и да се отдалеча от тях. Господи, аз също се моля за онези, които знам, че се борят в момента с изкушението и пристрастяване (наркотици, алкохол) или други грехове да ги избавиш от злото и да им помогнеш да се възстановят и да бъдат доведени до познанието на Твоята истина. Господи аз те моля да бъдеш милостив към тях и чрез силата на Святия ти Дух да бъдат освободени. Благодаря ти и за новия живот, който Ти ще им дадеш. Благодаря Tи също, че Ти чу молитвата ми. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

С тази молитва се молете всеки ден за вашите приятели, които обичате и искате да бъдат освободени от наркотици, алкохолизъм и други пороци.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

Източници: http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар