Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 10 март 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 8 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 8 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Заповедта ще те пази, а наставлението ще те води!

Притчи 6:20 Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си, 21 Вържи ги завинаги за сърцето си, Увий ги около шията си. 22 Когато ходиш наставлението ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.


Ежедневни мисли
Отново и отново в книгата на Притчите, младите хора са посъветвани да спазват съветите на родителите си. В тези стихове се казва, синове и дъщери да слушат думите на благочестивите родители. Младите хора, които са благословени с родители, които вярват в Бога ще получават съвети, които се основават на Божието Слово и съвети, които никога няма да ги провалят, ако те се придържат към тях.
В Новия завет също срещаме подобни стихове за децата:
Ефесяни 6:1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; 2 "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание), 3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".

В стих 21 се казва: "Вържи ги за винаги върху сърцето си." Това означава да ги (заповедите и наставленията от Бог) вържем с възел, който няма да се развърже, за да не ги изпуснем, да не ги изгубим никога, защото те са по ценни от златото. Словото на Бог (Божията мъдрост) не може да се оцени даже и с офирското злато. Йов 28:16 Не може да се оцени с офирско злато, със скъпоценен оникс и сапфир.

Това е предупреждение, че не само трябва да слушаме Божието Слово изговорено от нашите родители, но и да запомняме писанието и да медитираме върху него в сърцата си. Медитация означава да мислим, да премисляме, да размишляваме за смисъла на даден стих. Думата "медитирам" на иврит идва от една и съща дума, чийто корен означава преживяне. Когато една крава дъвче храната, тя я преживя, от където идва и смисъла на думата „медитирам”. Ние знаем, как кравата пасе трева, след което по-късно тя връща тревата от първия си стомаха обратно към устата, където бавно я дъвче за втори път. По същия начин, когато четем или чуваме думи от Библията е добре да ги прочетем още веднъж и да помислим за това, как можем да ги приложим в нашия живот.

Какво означава "Увий ги около шията си" ? Ако увиеме шал или шалче (шарена кърпа) около врата си, ние ще го чувстваме през цялото време и това ще ни напомня за Божието слово, а в същото време и хората със сигурност ще го забележат. Действието на Божието слово трябва да се покаже в нашия живот и то не трябва да бъде скрито. Хората трябва да знаят, че нещо е различно за нас. Библията казва, че светлината свети пред хората и не може да се скрие.
Матей 5:6 Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Стих 22 ни казва, че Божието Слово, изговорено от благочестиви родители или старейшини ще ни ръководи през деня и така също ще ни поддържа безопасно през нощта. Ние няма да спим на грешните места, което може да ни доведе до грях или заблуди. Светият Дух ни говори много често със стихове от Словото и ни припомня думите на нашите родители или други благочестивите хора, които са говорили с нас. Това е един от начините, по които Бог говори с нас. Да чуем това, което Бог ни говори и Му се покорим, така че да можем да ходим в благословие и безопасност през целия си живот.

Молитва: Небесни Татко (Отче), аз съм благодарен, че Ти можеш да ни говориш по много различни начини. Благодаря Ти, че понякога Ти използваш наши близки приятели да ни говориш чрез тях. Помогни ми, не само да чуя това, което ме съветваш, но и да се подчиня. Господи, помогни ми да прекарвам повече време в изучаване и медитация върху словото Ти в Библията. Знам, че когато правя това, аз ще получа отговор на проблемите си. Благодаря Ти Боже, че Ти ме насърчаваш чрез Твоето Слово. Нека сега Твоето благословение да бъде върху семействата на моите близки и приятели, както и върху моето, така че и те да могат да чуят слово от Теб. Говори на всички нас, за да бъдем водени от Святия Ти Дух, който Ти си обещал да ни бъде учител и съветник във всичко. Той ще ви научи на всичко. ( Йоан 14:26в) Моля се в името на Исус. Амин.

Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)

Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар