Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 12 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Пази сърцето си!
Притчи 4:23 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота. 24 Отмахни от себе си опърничави уста, И отдалечи от себе си развратени устни. 25 Очите ти нека гледат право напред, И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе. 26 Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. 27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво; Отклони ногата си от зло.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчи е книга за поучение, книга, която ни учи на мъдрост, за да прекараме годините си на земята плодотворно. Стиховете ни предупреждават как да се пазим. Стих 23 отива в самата сърцевина на въпроса, който ще определи нашата съдба. Този стих посочва, че проблемите (или нещата, които излизат от нас), идват от сърцата ни. Ние всички сме родени с нечестивите неща в сърцата ни, защото сме наследили греха на бащите ни по целия път обратно до Адам, когато съгреши поради непокорството си. Цялото човечество носи последиците на греха. Единственото решение е да застанем пред Исус с думи на прошка, думи на покаяние и Той ще ни изчисти сърцето.
Ето какво казва Исус в Матей 15:8 "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене. 9 Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават за поучения човешки заповеди". 10 И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте! 11 Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Две неща, които Бог ни казва да правим:
(1.) Повече от всичко да пазим сърцето си, защото от него са изворите на живота (Стих 23).
(2.) Ние трябва да бъдем внимателни на това, което излиза от сърцето ни чрез нашите устни (Притчи 23:7 б: " Защото, каквито са мислите в сърцето (бълг. превод душата) му - такъв е и той....").
Тези две неща ще определят какъв живот ще имаме на тази земя. Стих 24 ни казва да се откажем от опак (изкривен, нечестен, лъжлив) език и да не говорим извратени (погрешни) неща. Това се отнася до всичко това, което говорим, като проклинане, клюкарстване, критикуване, лъжа, осъждане, присмиване и т.н. Когато говорим тези неща, ние всъщност проклинаме някого. Това се случва не само на лицето, за което казваме неща, но ние ще го получим обратно в нашия собствен живот, защото ние ще пожънем това, което сме посели.

Ето какво казва Библията за езика, че е като огъня и е много трудно да контролираме това, което излиза от устата ни.
Яков 3:6 И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. 7 Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; 8 но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. 9 С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие! 10 От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.

Всъщност нашият проблем на езика ни е проблем на сърцето. Ето какво казва Исус в Матей 12:35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Понякога е доста трудно да управляваме езика си. Думите ни излизат като стрели от нас преди да сме се опомнили и след това съжаляваме или ако не се усетим продължаваме. Но ние можем да помолим Бог да ни помогне, да очисти сърцата ни от неща, които Той не харесва. С цялото си сърце и душа ние трябва да ходим в благословението и мъдростта на Бог.

Молитва: Мили Отче, аз осъзнавам, че съм бил виновен за това, че съм говорил неща, които са наранили много хора, поради моето неправилно отношение, което съм имал в сърцето. Прости ми Господи, за този грях. Позволявал съм много пъти думи да излизат от устата, с което съм обиждал много хора. Моля Те да ми простиш за това, които съм говорил. Моля Те, да промениш сърцето ми. Моля се за една истинска промяна. Искам да сътвориш в мене чисто сърце, угодно на Теб и това, което ми пречи да го премахнеш. Зная, че аз, ако се опитам сам ще ми е трудно, но с Твоя помощ ще бъде по лесно и аз се надявам на Теб да ми помогнеш. Нека с това чисто сърце, което ще ми дадеш да бъда за благословение на всички около мен. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар