Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 12 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Ако можеш помогни!
Притчи 3:27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш. 28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада.

Ежедневни мисли
Днешното поучение от книгата на Притчи е да правим добро, когато можем и да не отказваме, когато имаме възможност. Животът ни тук на земята не е лесен, понякога е изпълнен с радост, понякога с трудности в нашето ежедневие.
В стих 27 се казва, да не въздържаме доброто, което можем да направим.
Cotton Mather, пуритански проповедник, казва: Възможността да правим добро налага задължението да го направим." Той набляга, че трябва да го правим, когато се открива възможност или сме облагодетелствани да го направим. Ние трябва да го правим, не само когато ни е удобно или когато ще допринесе за нас полза или слава, но трябва да го правим винаги, когато имаме възможност, без значение колко често се случва или каква саможертва трябва да направим. Ако ние не сме милостиви към другите и към нас няма да има милост.
„Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда." Яков 2:13.
На езика ни са понякога стандартни думички като, не мога, нямам време, ще си помисля или други. Понякога се касае само до това, да отделим малко време от нашето така натоварено ежедневие и да видим с човека, който е в нужда и да го насърчим. Да отидем да видим някой наш близък или приятел, който е болен или да помогнем за нещо.
Даже и да кажем не в първият момент, винаги можем да се поправим и да кажем: Няма проблем, ще ти помогна. Може да имаме моменти, в които веднага откажем, без даже да се замислим, но в следващия момент да кажем, имам възможност да ти помогна, извинявай. И знаете ли какво ще почувствате в такъв момент, сякаш някакъв товар се вдига от вас и се освобождавате. Друго, което може да почувствате е, че сякаш ставате по богати, едно удовлетворение от това, че сте показали милост.
Стиховете 27 и 28 може да се позовават и на законните задължения, които имаме. За пример, работодателя има задължение да плаща заплатите на служителите своевременно. Не му казвайте, ела утре ще ти платя, като можете още днес да се разплатите. Същото не казвайте и на вашия съсед, когато ви моли за помощ. Ето какво се казва в Словото:
Яков 5:4 Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.
Левит 19:13 Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.
Второзаконие 24:15 В същия ден му дай заплатата, преди да дойде слънцето, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа, и това да ти се счете за грях.
„Ела утре или обади ми се по късно” е една прикрита форма на егоизъм.
Бог е немилостив към тези, които не показват милост.
Работникът или служителят имат също задължението да работят за това, за което са наети и са се съгласили.

Молитва: Небесни Татко (Отец), Твоето Слово е наистина една Книга на живота, в която Ти ни съветваш и поучаваш как да живеем, за да прекараме добри дни тук на земята. Ти ни съветваш да си помагаме един на друг и когато има някой нужда от помощ да се отзоваваме, а да не казваме, че сме заети или не можем да помогнем. Наистина има ситуации, в които ние не сме способни да помогнем, но поне можем да кажем някоя насърчителна дума. Ти си Бог милостив и искаш и ние да бъдем милостиви като Теб. Моля те Господи, промени това сърце, което имам със сърце, което да е чувствително към нуждите на другите. Нека да не се затварям в себе си с моите проблеми, но да бъда състрадателен и отзивчив към проблемите и нуждите на другите. Благодаря Ти. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

Матей 5:7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://www.christadelphianbooks.org/agora/index.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар