Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 24 май 2014 г.

Да доведа християните до Христос – Тод Уайт (To Bring Christians to Christ – Todd White)

Да доведа християните до Христос – Тод Уайт (To Bring Christians to Christ – Todd White)


Исус проповядваше, когато каза: "Аз съм хлябът". Хората казват: Това е Господна вечеря. Но това е повече от Господна вечеря. Готови ли сте да бъдете предизвикани днес? Аз ви обичам с цялото си сърце. Ние трябва да бъдем свободни, не само в неделя, но всеки ден. Понеделник да бъдем свободни, вторник да бъдем свободни... Ние не трябва да позволяваме някой да ни отнеме мира, който Бог ни е дал и Който ни е приел. И няма значение, кой ни отхвърля. Ние никога няма да бъдем отхвърлени, защото Бог е Този, който ни прие.

Исус е тук да ти промени живота и да те направи да бъдеш повече като Него. Защото дните ни са по-леки, когато сме повече като Него. Дните ни са трудни, когато се опитваме да получим нещо, което вече го имаме.
Понякога се ние борим и страдаме, стремим се да постигнем нещо, но не разбираме в сърцето си, че вече чрез Исус го имаме. Понякога живеем в духовна борба и в тази духовна война не съзнаваме, че чрез Исус сме победители. Ние трябва да живеем от небето към земята. Ние не трябва да си позволяваме да живеем от земята към небето. Ние живеем чрез надежда. Ние не живеем към победа, а живеем в победа.

Ние я имаме тази победа. Исус я извоюва! Исус отвори небето и то няма да се затвори никога. Той го отвори чрез правда и ние сме в тази правда чрез Него. Ние трябва да знаем кои сме и да използваме властта, която ни е дадена. Но въпросът е къде сме вторник сутринта, когато нашия шеф се държи не добре с нас. Наранени ли сте? За какво сте наранени? Има разлика да бъдем наранени от хора. Не е правилно да се чувствате наранени от хора. Ние трябва да живеем за другите. Ние не можем да се молим за тях, ако се чувстваме наранени.
Ти нямаш никаква способност да ме нараниш. Аз съм свободен, и това ме прави свободен от теб. Аз съм свободен от себе си, което ме прави свободен от теб. Това е чудесно. Спасението на нашия Господ Исус е истината, която ме прави свободен от себе си. И ако си свободен от себе си, Библията не казва да отречеш дявола, а да вземеш кръста и да Го следваш. Да се отречеш от себе си. Това е проблема. Ние трябва да бъдем свободни от себе си.

Аз никога не позволявам греха срещу мен да произведе грях в мен. Аз съм Божие чадо! Вие сте Божии чада. Никой на земята не може да бъде наречен Отец, освен нашия Отец, който е в небесата. Ние имаме един Отец и нашия Отец е с нас, а не срещу нас. Аз съм Божие чадо и всичко, което има Отец е мое.
Едно нещо е да спасяваме души, а друго е да любим хората. Аз искам хората да отидат на небето, но предпочитам небето да дойде в тях. Ти си новороден, дал си живота на Исус, надяваш се на по-добри дни, където твоите нужди ще бъдат задоволени, но вместо това ти трябва да живееш като Исус и да оставиш Бог да те притежава напълно. Където и да ходиш да бъдеш като Него и хората да видят в теб Неговото присъствие. Неговото присъствие (помазание) ти трябва да носиш.

Много хора се молят за по-добри дни, но Бог никога не се изявява по този начин при тях. Аз чувам християни непрекъснато се оплакват и мърморят. Те са в криза, а не в Христос.

Какъв е мирът, който Христос ни даде? Това е мирът, който ние не можем да проумеем. За да го имате, вие не можете да го разберете, но трябва да предадете себе си на него. Исус казва: „Аз ще ви дам мир, не както света дава. И този мир, който аз ви давам, вие не можете да го разберете." Така че, ние не можем да го разберем, затова трябва да ходим в простотата на евангелието (добрите вести).

Аз искам да видя хората ходещи като победители. Ние седим с Христос в небесните места. Нашите мисли са насочени горе, където седи Христос. Ние вървим с надеждата която е горе, не с безнадежността, която е тук на земята. Ние трябва да разберем това. Това е война. Ние участваме в армия, която е страхотна. Няма значение къде се намираме, на работа, в училище или някъде другаде ние участваме в армия, която е победител.Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар