Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 18 януари 2014 г.

Откровение на знание освободено чрез молитва и пост – Стивън Брукс (Steven Brooks)

Откровение на знание освободено чрез молитва и пост – Стивън Брукс (Steven Brooks)


Преди време посетих служител в Калифорнийска църква. Бях уведомен, че ще бъда настанен в много приятен хотел. Когато пристигнахме в хотела бяхме шокирани да видим стар, с някои счупени стъкла на прозорци хотел и обикалящи около него съмнителни лица. Помислих си, че сме в някоя страна от третия свят, а не в Америка.
Бяхме много уморени с Кели (съпругата ми) и не споменахме на пастора нашето разочарование. Ние си легнахме да спим със сърца, които избраха да не се огорчават. Тази нощ в този изоставен хотел Господ Исус Христос ме посети. От известно време не спях. Събудих се в леглото и гледах пред мен. Часовникът показваше 4:30 сутринта. Забелязах, че съпругата ми и дъщеря ми звучно спят, когато Христос ми се яви, докосвайки ме с Ръката си и ме покани да отида с Него. Той ме издигна и вървеше с мен, когато стъпихме на голяма книга, която беше голяма колкото къща.

Това беше книгата на Яков (Посланието на Яков). Повечето от тези чудни небесни откровение ми се случват в моменти на най-голямо смирение. Колкото сме в изпитанията, през които ние преминаваме, толкова са по-големи откровенията и познанията ни за Него.
Аз бих предпочел да спя в един изоставен хотел и да имам откровение от Исус Христос отколкото да стоя в един пет звезден хотел без Неговото присъствие.

"Молитвата е докосване до нещо невиждано; постът е освобождаване от всичко видимо и временно. Постът помага да изразим, да потвърдим, че сме готови да жертваме всичко, даже самите себе си, за да се доближим до Божието Царство. - Андрю Мъри (Andrew Murry)

Когато влязох в книгата на Яков, аз не само получих голямо откровение, но изпитах също всичко. Чух и почувствах, че Святия Дух ме развеждаше в посланието на Яков по времето, когато беше написано. Господ отдели време да ми сподели за много силното изявление на Яков до някои членове на църквата. Той каза:

Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. (Яков 4:4)

"Ако ти кажеш, ще постя Боже, ако ми позволиш, ти никога няма да постиш. Ти си студен и безразличен. – Дуайт Муди (Dwight L. Moody)

Има много в църквата днес, които се преструват, че следват Христос. Техните устни изповядват Христос, но техните дела ги изобличават, като с измамни сърца. Това са християни, които се опитват да бъдат добри, за да не отидат в ада, но те продължават да обичат света и не се отказват да предадат страстите си, които стоят на първо място в сърцата им. Яков нарича тези християни "прелюбодейци“.
Повечето от проповедите в църквите са мотивиращи и насърчителни, но ние трябва да проповядваме цялото Слово на Бог.
Защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. (Деяния 20:27)

Павел не проповядваше само едно поучение, но той споделяше изцяло Божията воля. Днес повечето църкви са предимно центрирани на позитивни, мотивиращи послания, за да направят хората да се чувстват добре. И това е очевидно причината за липсата на благословение в техния живот.

В Стария завет, когато народа на Израел ходеше съгласно закона и постановленията, те бяха благословени. Но когато вършеше духовно прелюбодейство и техните сърца се обръщаха към други богове, те страдаха от последствията на греха и техния благословен живот западаше. Това е, което Яков иска да каже за разочарованието на християните, чийто молитви не са отговорени и защо нещо не е наред с техния живот. Това е защото техните приоритети и измамни сърца са пълни със страсти от този свят. Когато Бог ме въведе в стих пети, моето сърце почувства Божието сърце.

Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил да живее в нас? (Яков 4:5)

През това време, че Бог ми даде да почувствам постоянното предателство и отхвърляне, което Му се случва всеки ден, когато хората Го мамят чрез флиртуване със света и се съблазняват от корумпираната пропаднала световна система, която отхвърля Бог и всичко което Той представя.

Това ми напомни за юдовия цар Аса, който беше предан на Бог и видя чудесата Му.
...Етиопянинът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже... Тогава Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила; помогни нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме, и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе. (2 Летописи 14:9,11)

Отговорът на молитвата беше страхотен. Етиопците бяха разгромени! Бог започна да работи мощно чрез цар Аса. Но тогава дойде предателството. По-късно когато беше заплашен от много по-малка армия от северното царство на Израел, Аса не се посъветва с Бог, а нае армия от Сирия да се бие за него. Това наскърби много Божието сърце. Бог изпрати пророк до цар Аса, казвайки:

Етиопяните и ливийците не бяха ли огромно множество, с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти упова на Господа, Той ги предаде в ръката ти. Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него. (2 Летописи 16:7-9)

Ние трябва да имаме лоялни (предани) сърца. Святият Дух, който живее в нас е много ревнив за нашия завет с Господа. След като почувствах Божието сърце и болката от предателството през която Бог понякога преминава, аз достигнах до точката където моето сърце щеше да избухне. Вълни на гняв и дълбока болка от отхвърлянето проникнаха в моето сърце на моменти, поради множеството вярващи, които всекидневно лъжат Бог. В момента в който, почувствах че не мога да поема повече от товара Бог ме отведе от книгата на Яков. Аз съм чел посланието на Яков много пъти, но никога съм нямал идея колко въздържан и ревностен е Бог към нас. Аз не желая никога да Го провокирам. Харесвам този превод:

Вие мамите Бог. Ако всички вие искате своя собствен път, флиртуването със света е начин да го получите, но вие ще станете врагове на Бог и Неговия път. Не си мислете, че Бог не Го е грижа. Притчата казва: Той е огнено ревнив“. И това, което ни дава чрез любовта Си е много повече от всичко друго, което можем да получим. (Message Bible, Яков 4:5)

Постът е добър начин да прекъснем любовната афера със света и да си обърнем очите към Бог.

Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. (Яков 4:5)

В това видение в хотела, след като излязох от книгата (посланието) на Яков Бог лично ми говори за моето служение. Той ме насърчи да бъда твърд в проповядването на Неговото слово и в моленето за болни.

Когато ходим със сърца напълно доближени до Бог, ние често имаме опитности, които ни пренасят далеч над нашите умствени способности в едно изключително учение на Святия Дух, отварящ нашите духовни очи.

Пост и молитва, Глава 7 – Стивън Брукс ( Fasting & Prayer, Chapter 7 Revelation knowledge Released Through Prayer and Fast – Steven Brooks)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар