Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 30 януари 2014 г.

Християнски начин на живот (топъл или студен) Тод Уайт - Lifestyle Christianity (HOT or COLD) Todd White

Християнски начин на живот (топъл или студен) Тод Уайт - Lifestyle Christianity (HOT or COLD) Todd White

Исус каза: Аз желая да беше поне топъл или студен, но понеже твоята любов е хладка, Аз ще те повърна от устата Си.
Хората, които ви знаят, че сте християнин, нека да ви питам? Виждат ли във вас? Виждат ли във вас?
Ти вървиш според евангелието (словото), виждат ли те Христос във вас? Това, което Бог иска да направиш е, да се откажеш от всичко за което не си създаден от самото начало. Ти не си създаден за себе си, ти си създаден за Него. Това, което Бог иска е, да се откажеш. Няма значение дали си бил теолог или колко време си бил в библейски институт или какво да е нещо друго, събуди се, няма значение твоето минало.

Събуди се!
Бог каза: да търсим първо Божието царство. Възкръсни и осияй тяло Христово, защото дойде времето! Какво достойно време на призоваване! Аз ви призовавам точно сега, да вървите в простотата на Христос.
Аз ви призовавам да установите вашия ум, вашите мисли на това, което е горе (Христос), не на земните неща.
Аз ви призовавам да разберете кои сте. Вие сте Божи мъже и Божи жени. И ако вие стъпите на правилното място, вие ще разрушите ада за да имате живот.

Аз съм отегчен да наблюдавам хора, които си мислят сякаш дяволът ще се качи на небесата. Той е гневен, отхвърлен, той е лъжец. Той дойде за да открадне, убие, и да разруши. Всичко, което знае е, колкото се може да мами Христовото тяло, за да не може да види то, какво всъщност е. И иска още някой да мисли като него.

Аз не мога да си помисля да живея една секунда по-малко от това, за което Бог ме е създал! Евангелието (Словото) не трябва да се знае само заради доктрините. Трябва да се знае заради ревността и горящото желание да се сподели на хората около нас да го чуят.
Трябва да ви виждат, като хора без лицемерие, като хора без компромиси. Като хора, които сте всеотдайни и предадени напълно на Бог.

Бог иска да бъдете напълно различни хора, раса от хора, които света никога не е виждал.
Той (Бог) иска да горите, да бъдете светлина, която свети в тъмнината, чудесна красива светлина.


Да бъде някой хладък (християнин) е провал за света, защото той има вид на благочестие, а отрича силата му.
Извинения не са валидни, защото ние ще застанем един ден пред Бог и те няма да имат никаква стойност.

Топъл
Студен
Избери!
Забрави миналото си!

Стани ревностен!

Поколение на вярващи
Изпълнени с огън


Исус е чудесен! Той плати цената да имаме изобилен живот. Той плати цената, не само да отидем на небето, но небето да дойде чрез нас, за да щурмуваме ада за да имаме живот.

Топъл или студен!
Избери!


Не бъди хладък. Гори от ревност! Гори за тези неща. Не се връщай назад, обърни се към Исус. Не се срамувай да казваш името на Исус.

Християнски начин на живот!Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар