Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 24 октомври 2010 г.

Праведен и оправдан

Праведен и оправдан


Затова много повече сега, когато се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. ( Римляни 5:9)

Винаги, когато срещнем думата оправдан в Библията, можем да я заменим с думата праведен. Това важи като за старозаветния еврейски, така и за новозаветния гръцки език. Преводачите на версията на Кинг Джеймс на Библията поред са превеждали думата или като „праведен”, или като „оправдан”. Те са гледали да използват думата оправдан в контекста на законовите процеси, а думата праведен в контекста на практичния живот. Но всъщност това е една и съща дума.
Проблемът идва с употребата на думата оправдан, която често се използва за компромисно решение при спор в съдебната зала на небето. Но тази практика означава използването само на половината от значението на думата. Да бъдеш оправдан значи да бъдеш направен оправдан или праведен. Думата праведен се свежда до мястото, на което живеем – нашия дом, работно място или лични взаимоотношения. Оправдан изразява юридическа формалност, проведена в съдебна зала. Писанието казва (и това е напълно основателен и правилен превод), че сме били направени праведни чрез кръвта на Исус. Ние не можем да се считаме оправдани, ако не сме били направени праведни. Оправдаването е нещо повече от една правна церемония или смяна на етикет. То е промяна на характера и живота и тя се поражда от кръвта на Исус. Ние сме били направени праведни с праведност, която не е наша собствена – праведността на Исус Христос.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Заявявам, че чрез Неговата кръв аз съм бил направен праведен с правда, която не е моя собствена. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен, сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс

Светлина за всеки ден
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар