Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 29 октомври 2010 г.

Отхвърлен съм отпред очите Ти, но пак ще погледна наново към светия Твой храм.

Отхвърлен съм отпред очите Ти, но пак ще погледна наново към светия Твой храм.
Светлина за всеки ден...

Сутрин
    Но Сион рече: Иеова ме е оставил, И Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.
Отблъснал си душата ми далеч от мира; забравих благоденствието. И рекох: Погина увереността ми и надеждата ми като отдалечена от Господа. Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй за винаги - Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И правото ми се пренебрегва от моя Бог - В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, Казва Господ Изкупителят ти.
Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го словословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.

Йона 2:4; Исая 49:14-15; Плача на Еремия 3:17-18 - Псалми 44:23 - Исая 40:27 - Исая 54:8; Псалм 43:5 - 2 Кор. 4:8-9.

Когато сиромасите и немотните потърсят вода, А няма, и езикът им съхне от жажда, Аз Господ ще ги послушам, Аз Израилевият Бог няма да ги оставя

Вечер
Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си - Защото каква полза на човека от всичкия му труд И от грижата на сърцето му, За което се изморява под слънцето? Понеже всичките му дни са само печал, И трудовете му скръб; И още и нощем сърцето му не си почива. Понеже всичко е суета и гонене на вятър - Оставиха Мене, извора на живите води И си изсякоха щерни, разпукнати щерни, Които не могат да държат вода.
Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя - Защото ще изливам вода на жадната земя - Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

Исая 41:17; Псалм 4:6 - Еклисиаст 2:23-24, 17 - Ерем. 2:13; Йоан 6:37 - Исая 44:3 - Мат. 5:6; Псалм 63:1.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 24 Октомври
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Michael W Smith - Above All (Над Всичко)

Няма коментари:

Публикуване на коментар