Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 1 март 2010 г.

Петър: Стани, и аз съм човек

Петър: Стани, и аз съм човек

Прочетете тези стихове в Деяния на Апостолите: 10:24 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 25 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. 26 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек.


Много от нас християните (вярващите) търсят изцеление от различни болести. Но понякога така става, че не го търсим там, където трябва. Прекалено много вяра имаме в хора (Божии служители) с дарби за изцеление от Бога. Обикаляме от църква на църква, там където има изцелителни служби или гости служители с дарби за изцеление. Ще кажете: Да, нали те са служители на Бога с даровете, които Бог им е дал. Така е, но ние в много случаи търсим човека, а не Бога. Трябва да гледаме на Начинателя и усъвършителя на нашата вяра Исус Христос. (Евреи 12:2). Ние сме изцелени в Неговите рани. Чрез чийто рани вие оздравяхте. (1 Петър 2:24в).

Бог не си дава славата на друг. Тези братя и сестри с дарби за изцеление са благословение за църквите и за нас. Те са един съд за почетна употреба. Но нашата вяра трябва да бъде в Бога. И аз харесвам тези служения, защото нашият Бог е, Бог на знамения и чудеса. Но погледът ни трябва да е насочен към Исус, нашия посредник, който пострада за нас и отново в Неговите рани ние сме изцелени!

Даровете на Святият Дух може да се проявяват във всеки в зависимост от нуждата и волята на Нашият Отец и Създател.
Йоан 16: 23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. 24 До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Благословение и изцеление!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар