Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 11 март 2010 г.

Какво става, когато се разболеем?

Какво става, когато се разболеем?


Отиваме при лекар и примираме от страх какво ще ни каже. Ако изследванията са добри благодарим на Бога и продължаваме. Но ако са лоши и диагнозата е отчайваща, примираме от страх в първия момент. Все пак, като вярващи се надяваме да не седнем веднага да си пишем завещанието, но и това се случва. Най често се оставяме в ръцете на лекаря, в повечето случаи невярващ и се надяваме, че ще му благоветсваме.

Диагнозата може да е смразяваща. Какво да правим? Попадаме в изпитание. На кой е този плод? Наш разбира се. Не обръщаме внимание, че оскърбяваме Св. Дух с нашето говорене или действия. Понеже години наред не сме се променили в много неща, в които Бог искал да ни промени и не сме му дали тази възможност, сега се налага да стане това по малко по друг начин. Не че Бог ни наказва, ние сами падаме в този капан на дявола. Обаче да сме наясно. Това не този трън в плътта, за който говори ап. Павел. Не вярвам да сме станали толкова духовни като него. За хваленето и за самочувствието, което имаме малко повече, отколкото трябва, че сме християни може да се говори. Но не можем да кажем, че този трън е от Бога. Словото казва, ако ходим в Духа не сме под закон. Галатяни 5:18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон. Да, ако не сме ходили в Духа, попадаме под закона (под проклятие). Бог е милостив и много пъти ни е отървавал от най различни проблеми, но просто средствата са изчерпани (не чуваме) и Той ни оставя, както става при Йов. Тук не искам да кажа, че Йов е заслужавал, просто попадаме в подобна ситуация. Ние сме уверени, че Той ни обича. (ако някой не вярва нека да чете Словото по внимателно) Не ни е оставил. Ние живеем в греховно тяло и понякога се увличаме от разни неща и забравяме да разпънем тази плът на кръста. Когато я разпънем, какво става? Оживява, възкресява се нашето смъртно тяло. Римляни 8:11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

Да продължим по нататък с болестите. Най важното е да не останем в този страх от болестта дълго време. Знаем какво може да направи страха. Да ни вкара в едно още по лошо състояние на отчаяние. Какво трябва да направим? Не първо, да тичаме при някой с дарби за изцеление или да обикаляме църквите и да представяме нуждата си (това е добре, но да не смятаме, че това е първото нещо, което трябва да направим), но първо да си припомним Божиите обещания. Да укрепне нашата вяра и надежда в Бога. Да кажем на Бога: Ти си моята канара. Псалм 42:9 Ще река на Бога, моята канара. Какво казва псалмиста в гроба няма кой да те хвали Господи. Псалм 6:5 В ада кой ще те славослови. Разбира се, не трябва и да слушаме съвета на жената на Йов.

Също е важно как захранваме това тяло. Не може да се храним безразборно без знание и мъдрост и да искаме да сме здрави. В крайна сметка това тяло е храм на Святия Дух. И друго, разпознаваме ли Господното тяло, когато ядем и пием.1 Коринтяните 11:29 Защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

Място за отчаяние няма, място за отпадане също няма. Понякога може да се случи това, но трябва да е за кратко време. Когато сме изпълнени с Божията радост в сърцето със спасението, което имаме в Исус Христос, нашето тяло се подновява, всяка клетка се съживява за нов живот, тя се ново ражда. Когато Павел и Сила бяха в затвора и пяха оковани, какво стана? Деяния 16:25 Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, 26 внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
И нашите окови така трябва да се развържат.
Дяволът очаква да сме оклюмани, но нашата сила не е в нас, а в Бога. И чрез Него имаме сила да се изправим, да се преобърнем в леглото.Псалм 41:3 Господ ще го подкрепява на болното легло; В болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло.

И така, да не се страхуваме, когато ни дадат лоша диагноза, но да променим начина си на живот към по здравословен, да разпознаваме Господното тяло, когато ядем и пием. Да се покаем за всичко, за което сме упорствали в промяна и наистина да се променим. Псалм 51:23 И на онзи, който оправя пътя си ще покажа Божието спасение. Да уповаваме в Бог, защото ние сме изцелени в Неговите рани (Исус). 1 Петър 2:25 В чийто рани вие оздравяхте.

Молитва: Господи в притеснението си, аз те призовавам, както се казва в Псалм 118:5 В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и ме постави на широко място. Отче, обещавам да ти служа до края на живота си, да се вслушвам в гласа ти, да се променям, когато ме укоряваш и да следвам Твоята воля във всичко. Нека Твоята ръка ме докосне сега с изцелителната Ти сила. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. Амин!

Благословение и изцеление.

Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар