Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 1 март 2010 г.

Разбираме ли словото...?

Разбираме ли словото...?


Ако обичаме да гледаме светски филми, отговорът е, НЕ.
Ако вярваме в заблуди и ако някой брат или сестра се опита да ни коригира и ние се противим, даже и се обидим, вследствие на това, че толкова много сме самоуверени в собствената си правда, вместо да изследваме Божието Слово, отговорът е, НЕ.
Много пъти съм излизал насърчен от църквата, но само толкова. От както повярвах едно нещо съм искал да правя, да чета Словото. Когато не го чета достатъчно чувствам едно безпокойство, едно обвинение в мен. Мирът идва, Святият Дух ме изпълва когато, въпреки че не ми се чете поради съпротива в мен, продължавам да упорствам, и тогава слиза и помазанието, тогава идва и Божият мир.

Ако някой гледа светски филми, да не разправя, че разбира Словото. Ами аз брат гледам от време на време. Щом гледаш, значи обичаш да ги гледаш. Бог няма да дели славата си с идолите, които ти харесваш. Брат, ами аз се знам, че ми е проблем и се боря с това. Като знаеш защо гледаш и оскърбяваш Святия Дух. Когато го оскърбиш, Той напуска. Кой тогава ще те съветва, когато се молиш. Или ще си чуваш собствения глас или гласа на дявола и ще приемаш, че това е твоето водителство. Ако ние не се откажем от света не може да имаме Исус.

Когато чуем думата, кръвта на Исуса, усещаме ли нещо в нас или сме безразлични. Кръвта на Исус ни очисти, освободи от проклятията. Галатяните 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Не забравяйте, проклятията се предават до 3-4 поколение. Не искаме ли да ги прекъснем още сега. Да ги сложим на кръста и да бъдем свободни. Трябва ли да бъдем още роби(Галатяните 4:7) Ако не ходим в Духа, ние сме по закон. Галатяните 5:18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

Насърчения много, но това не е достатъчно. Насърчаваме се на служба, на молитва, когато споделяме с някой брат или сестра, но това не е достатъчно. Това е минималното, съвсем да не отпаднем. Движим се на ръба на християнския живот. Насърчението бързо отминава, но няма го посвещението. Да не се сърдим тогава, ако попаднем в изпитание. Тогава ни се изпитва вярата и ако е слаба няма да издържим. Но може също да излезем победители. Ако се покаем и застанем пред Бог с искрено сърце. Бог отново ще ни приеме и ще ни хване за ръката. (Псалм 73:23-25)

Когато се получава нещо даром, то не се цени много. Ако си купим скъпа придобивка ние я ценим. Спомням си, когато си купих нова кола, толкова и се радвах, грижех се нея и т.н. Без да забележа беше ми станала, като идол. След 7-8 месеца ме удариха по най невероятен начин. Никога не съм си помислил, че може да стане така. Ядосвах се, мислих си за колата, че не вече нова и т.н. Но мина и го преживях. Разбрах какво бях направил. Когато си разберем грешките и се върнем отново при Бог, Той ще ни прости. Разкаяно сърце няма да отхвърли.

Ако живеем в грях и в същото време се мъчим да служим на Бога е трудно. В началото, когато сърцето още не е закоравяло, чувстваме обвинението. Но после е по лесно. Не чувстваме вече обвинението и така си я караме. От време на време може да почувстваме нещо, но бързо ни минава сред многото грижи. Ако не кажем, не на греха, не можем да се приближим до Бога. Бог разкрива на тези, които го обичат, които изпълняват заповедите му. На тях Той разкрива. Трябва да кажем, НЕ на греха, Няма друг да го каже вместо нас. Не може да се молим, Боже освободи ме или изцели ме, когато живеем в страсти по света.
Единственият изход е, НЕ НА ГРЕХА и обратно в сянката на Неговата слава. Там ни е мястото при Него. Да вършим Неговата воля и да работим на Божията нива. Защото нивите са побелели. Йоан 4:35 Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва.

Благословение!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар