Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 28 март 2010 г.

Цветница (Palm Sunday) - предсказано ли беше всичко?

Цветница (Palm Sunday) - предсказано ли беше всичко?

Има само една книга, в която, каквото е казано от пророците на Бог, това се сбъдва и това е Библията. В Стария Завет се казва, още преди да се е родил (или да дойде) Исус за Неговото идване следното:
Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.(Захария 9:9).

Пророчеството се изпълни около 500 години след това:
На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим, взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар! А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано: - "Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле". (Йоан 12:12-15)

Според евангелията, преди да влезе Ерусалим, Исус е бил близо до Витания и Витфагия. Исус изпраща двама ученици в селото, което е срещу тях, за да доведат магаренце, които е било вързано и което никой човек не е възсядал. Той им казва: Ако ви питат кажете, че на Господа трябва.

Исус влезе в Ерусалим на магаре. Тълпата го посрещна на улицата с викове "Осанна Благословен!, Който иде в името на Господ." (Псалм 118:26) Те сложиха палмови клони и дрехи пред Исус. Това беше особено тревожно за религиозните лидери, които завидяха на Исус. Те настояха пред Исус, че тълпата трябва да млъкне, но той отвърна, че дори ако тълпата млъкне, камъните ще извикат.
Събитията от следващата седмица завинаги ще променят света. Исус е в Ерусалим и тълпата го приветства като цар. Но в края на седмицата те искаха смъртта му. А той (Пилат) каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат. (Матея 27:23) И това стана за да се изпълни пророчеството. Исус: „Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така” (Матея 26:54)

Неговите последователи го изоставят в страх. Никой от близките му последователи наистина не разбира събитията от Цветница и седмицата след това (Великден). Учениците Му изпърво не разбраха това; а когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха това. (Йоан 12:16)
Исус им се явява по късно. И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! (Лука 24:25)
Те всички очакваха Исус да бъде земен цар. Но Бог ни даде нещо, толкова по-добро - една отворена врата в царството, която никога няма да се затвори за тези, които вярват в Него.
И който вярва в Него не ще се посрами.Римляни 9:33
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.Марк 16:16

Цветница в християнския календар е неделята преди Великден (Разпъването на Исус и Неговото възкресение).
Историята за Цветница в четирите евангелията:
Матея 21:1-11, Марко 11:1-11, Лука 19:28-44, Йоан 12:12-19

http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Sunday
http://kingskidstuff.home.att.net/palm_sunday.htm

Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар