Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 13 декември 2009 г.

Кой е за мен Исус? или Рисунка на Исус!

Кой е за мен Исус? или Рисунка на Исус!

За мен да живея е Исус.

Може ли цялото Творение да се изрази с една дума, думата Исус?

Той е Алфа и Омега, Първият и Последният.

Един и същ вчера, днес и утре.

Който е, който е бил и който иде.

Исус, кой е Той за мен?

Той е принц на мир, който успокоява моята душа.

Той е добрия пастир, който пази душата ми.

Той Велик Първосвещенник, който откупи душата ми.

Цар на царете, който управлява душата ми.

Той е Велик Пророк, който разкрива моята душа.

Той е възлюбения, който обича моята душа.

Той е съдията на живите и умрелите, който се застъпва за моята душа.

Той е възкресението и живота, който закриля душата ми.

Той е Великия Аз Съм, който бди над моята душа.

Исус, Цар на Славата!

Цар на вековете!

Цар на цялата земя!

Цар на царете!

Моя Цар!

Исус, достатъчен ли е? Повече от достатъчен.

Когато съм гладен, Той е хляба на живота, който ме насища.

Когато съм изгубен, Той е, който ме връща у дома.

Когато съм паднал, Той е пътя към свободата.

Когато се колебая, Той е скалата.

Когато не мога да говоря, Той е Словото.

Когато съм отчаян, Той е Ярката Утринна Звезда.

Когато съм опетнен, Той е Агнето на Бог, който измива греховете ми.

Когато се страхувам, Той е Лъва на Юда.

Когато съм в нищета, Той е Неизразимия Дар.

Когато съм в тъмнина, Той е Светлината.

Господ на Славата.

Господар на Духовете.

Господар на всичко.

Мой Господ!

Той е над всички имена някога дадени и които има да се дадат.


Песен

Над всяка сила, над всички царе,

над цялата вселена, над всяко същество

над всяка мъдрост, над всички човешки пътища

Ти беше тук, преди света да бъде създаден

Над всяко царство, над всеки трон

над всички чудеса, които света знае

над всяко богатство и съкровище на земята

няма мярка за това което си Ти

Разпънат и погребан, Ти живя да умреш

Отхвърлен и сам, като роза стъпкана на земята

Ти пое греха вместо мен преди всичко

.......повтаря се......


1 коментар: