Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 13 декември 2009 г.

Християнски Хумор...

Търсене на пастир, докладна записка до духовния съвет
За съжаление, не можем да ви докладваме добри вести, не можахме да намерим подходящ кандидат, въпреки че имаше обещаващи кандидатури за пасторския пост за тази църква. Свързахме се с всички потенциални кандидати, проведохме интервюта и проверихме поне три от техните референции. Това е нашият конфиденциален доклад.
Адам: Добър мъж, но има проблеми с жена си. Един от референтите му сподели, че Адам и жена му се забавлявали да ходят голи в гората.
Ной: Бил е пастор в продължение на 120 години, без да придобие нито един новопокаял се. Склонен е да предприема нереалистични строителни проекти.
Йосиф: Велик мислител, но много се хвали. Вярва в тълкуване на сънища и е бил в затвора.
Мойсей: Скромен и кротък човек, но не умее да говори пред публика, даже понякога заеква. Понякога вдига скандали и говори прибързано на бизнес срещи. Някой казват, че е напуснал ранната църква, поради обвинение в убийство.
Девора: Само една дума — Жена e.
Давид: Един от най-обещаващите кандидати, докато не се разкри аферата му с жената на подчинения му.
Соломон: Мъдър проповедник, но има сериозен проблем с жените.
Осия: Нежен и любящ пастор, но много от настоящите лидери никога няма да преглътнат професията на жена му.
Йона: По време на интервюто ни каза, че е бил погълнат от голяма риба. След това ни каза, че рибата го изплюла на морския бряг. Фантазира си и го изгонихме.
Амос: Много провинциален селянин, изостанал и с неизискани маниери. Ако изкара обучение в библейско училище , може и да стане подходящ кандидат. Обаче, има силна омраза към богатите.
Йоан: Казва, че е баптист, но не се облича като такъв. Изглежда много педесятен. По време на хваление е много емоционален и си вдига и двете ръце. Знаете, че ние се ограничаваме само до едната ръка. Още и спи навън, диетата му е много ужасна и също предизвиква деноминационните лидери.
Петър: Произхожда от работническата класа. Лесно се гневи, даже казва, че е проклет Много е независим.
Павел: Преуспял корпоративен мениджър и обещаващ проповедник, обаче му липсва такт. Много е рязък е, и понякога проповядва по цяла нощ.
Тимотей: Твърде млад.
Исус: По едно време е бил много популярен, но когато църквата Му нарастала до 5000 души, Той успял да ги обиди до такава степен, че църквата му намаляла до дванадесет човека. Рядко стои на едно място за дълго време. И разбира се, не е женен.
Юда: Има солидни препоръки. Работи упорито и сигурно. Има добри връзки. Умее да управлява парични потоци. Изключително дипломатичен. Ние смятаме да го поканим тази седмица в неделя да проповядва в църквата и да му предложим след това вакантния пост.”Няма коментари:

Публикуване на коментар