Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 10 декември 2009 г.

Енее, Исус Христос те изцелява!

И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява, стани направи леглото си. И веднага той стана. 35 И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха, и се обърнаха към Господа. Деяния 9:34

Можем ли и ние сега да кажем на глас, Аз съм изцелен в раните на Исус и да станем от леглото? Да кажем не на депресията, не на отчаянието, а да кажем, Аз съм свободен, Аз съм изцелен. Да не си носим болестите, болките и проблемите и да казваме, това е кръстта, който трябва да носим. Това не е кръстта, който ни е дал Исус. Неговият Кръст, означава спасение, освобождение и изцеление. Словото на Бог е живо и мощно и То няма да се върне напразно.

Молитва...Нека и ние да се обърнем към Господ, както тези от Лида и Саронското поле, като кажем: Боже, аз се връщам при Теб отново. Знам, че Исус умря за мен. Моля те, прости ми.

Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар