Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 18 април 2012 г.

Как да застанем пред Бога? - Правилната изповед

Как да застанем пред Бога? - Правилната изповед

Практиката на постоянно изговаряне на правилната изповед е много резултатна и съдържа голяма сила. Какви трябва да бъдат нашите мотиви?
Първо - Трябва да проверим отношението, с което отиваме пред Бога. Относно молитвата на Исус в Гетсиманската градина, авторът на Евреи прави следния коментар: "бе послушан поради благоговението Си" (Евреи 5:7). Исусовото отношение на благоговение бе изразено чрез думите: "не Моята воля, но Твоята да бъде" (Лука 22:24).
Това е примерът, който всички трябва да следваме. Докато не отхвърлим своята воля и не се подчиним на Божията, ние нямаме духовна основа, върху която да претендираме за отговор на молитвите си или за привилегиите на спасението (обещанията)


Второ - Не сме свободни да „изповядваме” всичко, което самите ние произволно си въобразим и пожелаем. Изповедта ни трябва да бъде в границите на Писаното Божие Слово. Всяка изповед, която не е пряко основана на Писанието, лесно може да се превърне в самозалъгване или фанатизъм.

Трето - Никога не трябва да представаме да зависим от водителството на Святия Дух. В Римляни 8:14 Павел определя тези, които могат да бъдат наречени „Божии синове”: „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове”. Това се отнася за изповедта, която правим с устата си, така както и за всеки друг аспект от християнския живот.
Святият Дух трябва да ни води към определена област на духовната истина, която трябва да изповядаме в дадена ситуация.

Четвърто - Никога не трябва да преставаме да зависим от Божията свръхестествена благодат. В Ефесяни 2:8 Павел посочва реда, който никога не се променя: "по благодат... чрез вяра...” Винаги първо е благодатта, после вярата. Ако престанем да зависим от Божията благодат и сила и започнем да разчитаме на собствените си способности, резултатът ще бъде същия както при Авраам - Исмаил, а не Исак.

Пето - Важно е правилно да преценяваме свидетелството на нашите сетива. Бог не иска да си затворим очите и ушите и да живеем така сякаш физическият, материален свят около нас не съществува. Вярата не е мистика. Ние не поставяме под въпрос реалността на това, което сетивата ни разкриват, но поставяме под въпрос неговата окончателност.
В Римляни 4:16-21 Павел изтъква, че действащата вяра трябва винаги да зависи от Божията благодат и дава Авраам като пример за това как да се справим с обтегнатото отношение между вярата и сетивата. Сетивата казаха на Авраам, че той бе физически неспособен да зачене дете и че Сара бе също толкова неспособна да го роди. И все пак Бог им бе обещал собствен син. Авраам не си въобразява, че това, което сетивата казват за неговото и Сариното тяло, не е истина. Той просто отказа да го приеме като окончателно. Когато Божието Слово му бе обещало едно, а сетивата му казваха друго, той се хвана здраво за Божието обещание като не позволи на сетивата си да го накарат да се усъмни в Божиите думи. Накрая, след като вярата им бе изпитана, физическото състояние на техните тела бе доведено до съответствие с това, което Бог бе обещал в действителност - Авраам и Сара станаха физически способни да имат дете.

Същото ще бъде и с нас. Може да има период на конфликт между твърденията от Божието Слово и това, което сетивата казват относно дадена ситуация. Но ако вярата ни е действителна и ако здраво се хванем за нея, както направи и Авраам, като непоколебимо поддържаме правилната изповед, на своето време, физическото състояние, за което говорят сетивата ни, ще се изправни с това, което Божието Слово казва.

Дерек Принс - Вяра чрез която да живеем

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар