Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 12 април 2012 г.

Придобиване на изцеление

Придобиване на изцеление


 През 1943 година бях болен и прекарах много месеци в болница. Една жена от „Армията на спасението” дойде да ме посети и да се помоли за мен. По това време получих следното слово от Господа: "Размисли за делото на Голгота; съвършено дело – съвършено във всеки аспект, съвършено във всеки аспект!“ Оттогава разсъждавам върху това изявление и едва съм се докоснал до това, което се случи на кръста. Това е съвършено дело. От каквато и гледна точка да разглеждаме кръста, той е завършен. От каквато и помощ да имаме нужда, всичко е решено на кръста. 

Може да си кажеш: "Това звучи много лесно, но как можем да го придобием?“ Що се отнася до изцелението, много хора се чудят: "Как да знам дали е Божията воля да бъда изцелен? Ако сме Божи деца, ние задаваме погрешния въпрос. Изцелението е хляба на децата. Исус каза: "Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ (Матей 15:26). Ханаанката имаше правилния отговор: "Господи, аз нямам нужда от цял хляб. Дай ми само троха и демонът ще бъде изгонен от дъщеря ми.“ Тази жена наистина имаше вяра – много повече отколкото децата, които имаха цял хляб на разположение и все пак бяха болни! Един баща може и да не е способен да даде на семейството си сладолед или пържоли, но всеки баща има задължението да снабди хляб. Бог Отец е сложил хляба на децата на масата – твоя и моя. Аз перифразирам въпроса по следния начин: Как мога да придобия изцелението, което вече е снабдено за мен? За вярващия изцелението и изкуплението никога не са в бъдещето. 
Сега зависи от нас да придобием наследството си. Всичко е снабдено за нас в завета – завещанието подпечатано със смъртта на Исус. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, за Твоето дело на кръста. Аз заявявам, че сега придобивам съвършеното дело на Исус на Голгота – защото Исус беше наранен, за да мога аз да бъда изцелен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар