Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 7 май 2010 г.

Щедрост към нуждаещите се

Щедрост към нуждаещите се
Ето едно послание за вас от Словото.


Благосклонност идва при онзи, който е щедър и дава назаем свободно, който ръководи делата си с правосъдие. Наистина никога няма да се поклати; праведният ще бъде помнен завинаги. От лоша вест не ще се бои; сърцето му е непоколебимо, уповава на Господа. Разпръсна даровете си на сиромасите, правдата му трае довека; рогът му ще се издигне на почит. Псалми 112:5-7-9

Библията винаги говори добре за щедростта, но не казва нищо хубаво за скъперничеството. Тя учи, че мъдрата и разумна щедрост е пътят към благословение и преуспяване, а скъперничеството води до бедност. Псалмистът тук обрисува картина на праведния човек: „Никога няма да се поклати; ще бъде помнен завинаги”. Защо? Какви са причините за стабилността на този човек? Той е щедър, дава назаем свободно, разпръсва даровете си на бедните.
Затова псалмистът казва: „Правдата му трае довека.” Вярвам, че много от нас днес имат нужда да си припомнят колко възлово за правдата е нашето отношение към бедните и нуждаещите се. Бог няма нищо добро, което да каже за онези, които пренебрегват вика и нуждата на бедните. Нека не забравяме, че утвърждаването на нашата правда е изключително важно.


Дерек Принс

http://biblia.duh-i-istina.net/
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар