Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 1 май 2010 г.

Застани пред Него със смирение

Застани пред Него със смирение


Животът на човека не преминава лесно на земята. Ние минаваме през различни житейски изпитания и трудности. Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник? (Йов 7:1) Зависи от коя страна сме. Ако сме от страната на победителя и издържим докрай ще излезем победители както Йов, който не отхвърли Бога, въпреки всичко, което му се случи.

А в 1 Петър 1:6а се казва: ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни. Вярата ни се изпитва, искреността на нашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън. (1 Петър 1:7б).

Изоставени ли сме по време на изпитание? Не, не сме. Понякога изглежда, че сме изоставени, не виждаме изход, надеждата сякаш е изчезнала. Обзема ни страх. Но страхът не е от Бога. Дяволът се опитва да ни атакува и обезвери. Това е моментът, в който ние трябва да се обърнем към Бог и да си припомним Неговите обещания и да кажем Ти, Господи няма да ме оставиш и няма да ме забравиш. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. (Евреи 13:5б)

Какво казва още словото? На този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от словото Ми. (Исая 66:2б) Бог ще погледни на този, който не вижда изход, който е съкрушен духом, но и който не отхвърля словото на Бог и упованието му е в Бога.

Ако си се отдалечил от Бога, ако си Му съгрешил върни се пак при Него. Той няма да те отхвърли.

Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе. 22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си. 23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си, 24 Хвърли злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците. (Йов 22: 21-24)

Застани пред Него със смирение и Го помоли за прошка. Ето какво се казва в Йов: Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ти ще изпълниш обещанията си. (Йов 22:27)

Молитва: Боже, Ти знаеш, че по човешки за мен няма изход. Прости ми, че съм те пренебрегвал и отхвърлял Твоите напътствия в Словото Ти. Аз станах, като семето посято между тръните. Светските грижи и примамката на богатството заглушиха слово Ти в сърцето ми. (Матея 13:22) Днес аз реших да взема решение отново да се върна при Теб и то завинаги. Не искам повече да бъда далеч от Теб. Искам отново да пребъдвам под Твоята сянка и да казвам: Бог е мое прибежище и крепост моя. (Псалм 91:1-2) Искам да съм Твой. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. В името на Исус се моля. Амин!

Справки от Библията на: http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар