Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 25 май 2010 г.

Целта на Божиите повеления

Целта на Божиите повеления


Верността Ти пребъдва до векове; Ти Си основал земята и тя стои. Твоите наредби продължават и до днес. Всички са Твои слуги. Псалом 119:90-91

Силата, която контролира вселената не е само физическа. Тя не може да се изрази изцяло в понятия от математическата физика. Те са верни до известна степен, но не съдържат цялата истина. Тъй наречените „закони” на вселената не са просто резултат от случайно взаимодействие на неодушевени сили. Върховната реалност зад вселената е Личност: Бог.
Самата дума закон е безсмислена без законодател - този, който е издал и вкарал закона в действие. Законите, които човекът вижда във вселената са видимият израз на верността на невидимия Творец. Тези закони, не само че произхождат от Бога; те и служат на Бога. Божието намерение не е просто да задвижи природата и след това да се оттегли в положение на далечен наблюдател. Той има вечни цели, които продължават да се изработват в непрестанния курс на вселената. Какво прекрасно откровение. Всичко във вселената непрестанно се подчинява на Божиите закони и служи на целите Му. Пишейки до църквата в Коринт Павел отива в това откровение една стъпка по-нататък: „Защото всичко това е заради вас” (2 Коринтяни 4:15). Цялата вселена не само, че се покорява на Божиите закони и те служат на Божиите цели, но - най-прекрасното от всичко - в центъра на Божиите цели е Божият народ. Всички те са предназначени и действат, за да допринесат за най-висшето добро на онези, които са обект на Божията изкупителна любов и грижа.


Дерек Принс

Молитва: Господи, обръщам се към Теб, като създател на всичко. Ти си творецът, Ти си създал вселената и всичко в нея и си поставил закони, които действат вечно. Ти си направил всичко с цел във вечността. Ти си изчислил всичко с математическа точност, така че слънцето, което изгрява всяка сутрин е на точно определено разстояние от земята. Всичко, което виждаме с очите си е дело на Твоите ръце. Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Няма слово или език, където гласът им да не е чут. Тяхната вест е излязла по цялата  земя и думите им до краищата на вселената. (Псалм 19:1-4) Навсякъде се вижда Твоята слава и ние нямаме извинение да не те приемем за наш Създател и Небесен баща. Прекланям се пред Твоята сила и мощ и Ти благодаря за жертвата на кръста. Бях далеч от Теб, но сега съм близо чрез Твоя син Исус Христос, който умря за мен. Амин!

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар