Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 12 май 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 10 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 10 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Страхът от Господа е мъдрост!


Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста. Притчи 8:13

Притчи ни дава добро обяснение на това, какво е "страх от Господа". Но някои хора са озадачени, когато четат този стих в Стария завет и след това в Новия Завет четат следния стих: В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. 1 Йоан 4:18
За да разберем и съчетаем тези два стиха, трябва първо да разберем какво означава „страх (да се боим) от Господа." Думата на иврит, използвана тук в Притчи има смисъл на преклонение пред Господа. Това означава да имаме почит, смирение, благоговение пред Бог, да признаваме неговата голяма сила и власт. Пример за това би било нещо подобно, което трябва да имаме към нашите родители. Ние трябва да спазваме съветите на нашите родители. Ако нашите бащи ни предупреждават за опасността от пиене, пушене и други деяния, които могат да ни навредят, ние не трябва да отиваме срещу това, за което ни предупреждават, ако имаме респект към тях и към техните думи на съвет. Ние ще се боим от последствията от това, което може да ни се случи, ако не ги послушаме. Това е един здравословен страх, който ни помага да не си навредим на здравето. Това не е страх, който ни измъчва или тормози. Ако имаме същия страх по отношение на Божиите думи или с това, с което Бог ни предупреждава в Словото си към нас (Библията) ние няма да си навредим. Ние ще прилагаме думите (съветите) му в нашия живот и така ще стоим настрана от опасностите, за които Бог ни предупреждава в книгата на живота (Библията).

В Новия завет четем, че "съвършената любов изпъжда страха." Това означава, че ако ние наистина обичаме Бога ще му се подчиняваме. Ние няма да искаме да направим нещо, което Бог не иска от нас да направим, ако наистина имаме Божията любов в нас и искаме да му угодим, но ако не се подчиняваме на Божието Слово, ние имаме от какво да се страхуваме. Това не означава, че трябва да сме перфектни, тъй като ние много често се проваляме пред Него. Но означава, че заради любовта си към Бога, ние ще се стремим да му се подчиняваме напълно. Даже ако му съгрешим, ние можем да се обърнем към Него за прошка с искрено сърце и Той ще ни прости греха, който ни тежи и ще ни освободи.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9)

Според тази дефиниция в Притчи, определението на "страх от Господа" е да се мрази злото, гордостта, арогантността, лошия път и извратените уста. Ако имаме страх от Господа ние не само ще мразим тези неща, но ще се и съпротивляваме срещу тях. Когато толерираме злото в живота ни ние показваме по този начин, че нямаме страх от Бога или просто го пренебрегваме.
Бог е милостив и Той ни дава достатъчно време, за да се покаем, така че собствените ни грехове да не произвеждат ефект на „каквото посеем, това ще и пожънем”. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. (Галатяни 6:7) Ако имаме "страх от Господа" Бог ще ни помогне да преодолеем всяка слабост в нас чрез Святия си Дух, който живее в нас.

Стихове от Библията:
Страх от Господа е начало на мъдростта. (Притчи 9:10)
Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа. (Псалми 34:1)1
И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум. (Йов 28:28)
Страхът от Господа придава дни. (Притчи 10:27)
Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек от примките на смъртта. (Притчи 14:27)
По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие. (Притчи 15:16)
Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден. (Притчи 23:17)
Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо. (Притчи 29:25)
Твоето нечестие ще те накаже. (Еремия 2:19)

Молитва: Скъпи Отче, Твоето слово е един чудесен съветник и аз искам да не се отдалечава от очите ми. Да бъде винаги пред мен и да ме поучава и съветва чрез Святия Ти Дух. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Исус в Йоан 14:26) Така аз ще вървя в Твоя път и ще мога да различавам доброто от злото и няма да те наранявам. Изпитай сърцето ми и ако има в него гордост, бунт, непокорство или лъжа, моля те помогни ми да се освободя. Твоето слово е извор на живот и аз го желая всеки ден. Моля се всичко това в името на Исус. Амин!

http://bojieto-slovo.blogspot.com
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар