Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 1 април 2010 г.

Причина за жертвата на кръста и възкресението

Причина за жертвата на кръста и възкресението

Който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание. Римляни 4:25


Библията ни казва, че Христос е бил предаден за нашите грехове (прегрешения) и възкръснал от мъртвите за нашето оправдание. Вие може би вече знаете защо Исус е умрял за греховете ни, но знаете ли значението на Неговото възкресение от мъртвите?

Нека ви дам един пример за да ви помогне да разберете значението на възкресението на Исус.
Да речем, че живеете в чужбина. Един ден обаче се случва, че нарушавате един от законите на страната. Можете да обжалвате пред царя за милост, но той ще каже: "Законът си е закон. Не мога да го променя заради вас. Какво ще кажат другите за моята справедливост? Все пак, ако може да си намерите заместник да излежи наказание от три месеца в затвора, аз ще позволя"

С Божията благодат вие имате този заместник. Той отива в затвора от ваше име и не го виждате за известно време. Дни, седмици и месеци ще минат.
Сега, как и кога ще знаете, че вашето престъпление изцяло е понесено? Кога ще бъдете в състояние да си отдъхнете спокойно, по отношение на вашето престъпление? Тогава, когато видите този Заместник свободен отново! Когато го видите излязъл от затвора, вие ще знаете, че наказанието е изцяло изтърпяно. Вие ще знаете, че сега сте оправдани и никой не може да предяви обвинение срещу вас за вашето престъпление. Няма повече да се страхувате от царя или от неговата охрана, че ще дойде след вас, защото вие знаете, че този, който е наказан на ваше място е изтърпял наказанието.

Даже и да не сме извършили някакво престъпление според закона, можем ли да кажем, че нямаме грях? Не, не можем и най малката лъжа пред Бог е грях.
Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец. 1 Йоан 1:8-10

Приятели, Исус, нашият заместник е платил дълга ни, който ние не можем да платим. На кръста, Той понесе греховете през целия ни живот.
В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат. Ефесяни 1:7
Бог сложи този товар на Исус и след това Исус понесе наказанието за всеки един от тези грехове. Исус стана наш Откупител. Това, което ни разделяше от Бог (греха) беше премахнато. Ние вече имаме достъп до Бог, ако приемем Исус за наш заместник, наш Спасител.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога. Ефесяни 2:8

И на третия ден Бог го възкреси от мъртвите. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Ако не беше Исус възкресен нашата вяра във вечния живот щеше да бъде напразна. 1 Коринтяни 15:20
Гробницата на Исус остана празна. Исус не е там, защото Той сега е от дясната страна на Отец и ходатайства за нас.
Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреи 4:16
Неговото възкресение и празния гроб завинаги ще бъдат наша гаранция, че ние сме били напълно оправдани и надежда за вечен живот.

Молитва: Скъпи Отче, прости ми, че съм ти съгрешавал през целия си живот. Разбирам защо Исус понесе греховете на всички, както и моите на кръста. Ти си свят и никой не може да застане пред Теб, ако не се обърне към Твоя Син. Сега приемам Твоя син Исус за мой Откупител за греховете ми и мой личен Спасител. Аз вярвам в Неговото възкресение на третия ден и вечният живот, който Ти ми подари чрез Него. Амин!

Благословение!

http://www.josephprince.org/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар