Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 21 юли 2012 г.

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)


Аз искам да ви споделя тази вечер, как да приемаме от Бог. Това е един от трите най големи проблеми при християните и въобще при хората. В моята книга „Мистерията на вековете” съм дал повече от седемстотин стихове само в Новия Завет, които казват просто, какво 2 Петър 1:3,4 ни казва:
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество.
Бог вече е извършил това, като ни е дал всичко необходимо за живота и благочестието. Има още много стихове, които казват същото, но с други думи.
Тогава, какъв е проблема? Повечето от хората не знаят и ако знаят, не знаят как да приемат. Аз искам да ви науча, как да приемате. Използвам проста концепция. На всички места, където ходя използвам тази проста концепция и виждам безброй чудеса и знамения. Искам да ви дам тези стъпки.

Първата стъпка за приемане от Бог е, да разберете, че където има проблем, там действат демонични сили. Исус много просто ни казва в Лука 11:23,24 - Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл.
Ако погледнете контекста на този пасаж, Исус иска да ни каже, когато нечистият дух напусне човека. Той говори за демоничен дух. Този, който не е от Мен. Това се отнася за демоничен дух. Исус просто ни казва, че всичко, което не е за Бог, демоничен дух действа там.
Аз знам, че е това не е много популярно в Съединените Щати. Ние имаме тенденция да мислим, че сме много интелигентни. Духовете са за тези, които имат душевни проблеми или за простите хора, които нямат образование или за хората от третия свят. И това е главната причина, да имаме проблеми, защото корена на проблема са демоничните сили. Демоните могат да ни накарат да мислим, че те не съществуват, но те могат да вземат власт над нас, да ни управляват.
Деяния 10:38 - Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. Исус изцеляваше всички, които са потиснати от дявола. Той казва болестите са угнетение от дявола.
Когато го виждаме това, трябва да кажем: Аз не трябва да имам нищо общо с това. Спомням си, когато говорих на една жена на 40 год. имаща дете, болно от епилепсия и й показах, че епилепсията е демоничен дух. Тя каза: Какво? Това е демон ли? Аз съм родена с това. Това е част от моето ДНК. Отговорих й: Не, това идва от дълбините на ада. Това е демон!
И така, първата стъпка е да откажете демоничните сили да действат във вас и да вземете власт над тях.
Фил. 2:9,10 - Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име. така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества.
Няма никаква разлика, ако го чувствате, че не е така, ако не го приемате, но Библията казва това, ако използвате Името на Исус, демонът трябва да напусне. Когато е напуснал, корена на проблема е напуснал. Сега има други неща, за които трябва да работим, но това е друго.
Първо трябва да се освободим от проблема в Името на Исус. Ние сме във война с демоните и трябва да вземем власт над тях в Името на Исус. Първата стъпка е да реализираме, че проблема е демоничен и да се освободим в Името на Исус.
Святият Дух ме води сега да ви каза нещо. Много хора действат според чувстване. Не можете да се движите според чувстване (усещане). Ако изучавате всички пасажи в Библията свързани със спасението, ще намерите, че трябва да вярвате първо и след това ще получите спасение.
Йоан 3:16 - Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот - е основа на цялата Библия. Вие трябва първо да вярвате, преди да получите вечен живот.
Йоан 11:40 - Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава? Ти трябва да вярваш първо, преди да се яви славата на Бог. Слава на гръцки е „докса” и означава, репутацията на Бог. За да видите репутацията на Бог, силата на Бог първо трябва да вярвате. Не действайте според чувстване.
В Англия една жена беше в много тежко състояние, парализирана на легло. Аз й казах да стане и да тича. Много пъти съм го изпитвал това, когато кажа на някой да стане и да тича. Отговорът е: Това е невъзможно. Те не чувстват нищо в началото. Но Бог така е направил. Ние хората много често искаме първо да го почувстваме и след това да го повярваме. Но трябва да е обратно. Всеки, който е бил изцелен е повярвал първо и след това е бил изцелен. Понякога хората се объркват, понеже няма моментална демонстрация на изцелението. Помислете за Исус, който се моли за десетимата прокажени. Исус беше сто процента Бог в плът. Ако изучаваме Библията ще установим, че Исус е Бог, чийто манифестация се проявява в човешко тяло. Можете ли да си представите, че Бог в цялата си пълнота, молещ се за десетимата прокажени и нито един от тях нямаше признак на изцеление в Неговото присъствие. Това е поради законите на Бог - трябва първо да вярваме. Той им каза: Идете и се покажете! И те получиха това усещане на изцеление, когато си тръгнаха и вървяха. Чувстването ще дойде по късно или през следващите дни или след няколко минути.
Това, което мога да каза, че на нашите служби 95% от хората получават 30 до 40% облекчение само за няколко минути, други 100%. Ние ви показахме на запис мъж от Норвегия, който 14 год е в болка. Докторите не могат да му помогнат. Той бе освободен 100% от всякаква болка за няколко минути.
Но вие трябва да вярвате първо и тогава ще дойде усещането на изцеление.
Първата стъпка е да се освободим от демона, защото където има проблем, там има демон. Това не е защото сме лоши хора. Има фалшиво учение, което казва, че християните не могат да имат демони. Това е компромисно учение, така че ние не вземаме власт над демоните, а демоните искат да мислим, че това не е демонична сила. Ако те ни действат така да мислим, ние не се борим с корена на проблема. При християните, демоните не е възможно да действат в духа им, но те атакуват плътта им, както и мислите им. Исус говори в Библията за духове на немощ, слабост, на слепота, глухота и др. Това не означава, че ние сме лоши хора, но демоните атакуват всеки човек по всяко време, всеки ден. Демонологията е предмет, за който ние трябва да знаем. Знаете ли, че Исус говори повече за демоните, отколкото за ангелите, повече за ада, отколкото за небето. Ние трябва повече внимание да обръщаме на демоните, отколкото на ангелите.
В Марк 16:17 - И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят. - изгонването на бесове е първия знак на знамение, потвърждаващо, че Исус е Господ. И това ще следва повярвалите, след като приемете Исус за Господ ще гоните демони. И ние трябва да ги гоним. Ако имате мисли, че това не е от Бог, предполага се, че е от демон. Изгонете го в Името на Исус. Ако искате да бъдете победители, имайте предвид това, гонете ги. Ние сме във война. Ние не сме във война с плът и кръв, но с демони.
Първото, което трябва да разберете, че това е демон и това трябва да ви ядоса, и да се противопоставите и да кажете: Аз съм дете на Бога. Аз няма да позволя демоните да ме използват, да ме атакуват. Бог казва: Гневи се, но не съгрешавай.
Така, това е първата стъпка. Следващата стъпка е да се предадеш на Бога. Ако те ухапе комар, и ти го махнеш, но той те е ухапал вече. Комарът го няма, ти си го убил или изгонил, но сега има проблем с ухапаното, нуждаем се от изцеление. Демоните идват, те атакуват човешкото тяло, неговите органи, тъкани и сега ние се нуждаем от изцеление. Ние трябва да се предадем на Божията изцелителна сила. Рим. 6:19 - Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. „Святост” се отнася за Бог. Когато ние се отдаваме на Бог, ние приемаме Неговата сила. Думата да се отдадеш на гръцки означава да се предадеш, да се отпуснеш. Да се предадеш, да се отпуснеш, да се отдадеш са думи със същото коренно значение. Ако вие се отпуснете, вие се предавате. Отпуснете се в това състояние. Ако искате да получите свръхестествената изцелителна сила на Бог, тази област която има нужда от изцеление, съсредоточете се към нея и се отпуснете. Когато направите това, вие се отдавате на изцелителната сила на Бог, която Той вече ние е дал. Той ние дал всичко, което ни трябва за живота и благочестието и сега ние трябва да се предадем на Божията сила. Просто се отпуснете. Вие ще видите това на много места в Библията.
В Изход 14:13 Мойсей и децата на Израел бяха пред Червеното море. Те имаха проблем пред тях и се нуждаеха от свръхестествената сила на Бог. Какво трябваше да видят? Водата да се раздели свръхестествено и те да преминат. По това време Червено море е било дълбоко, повече от 5000 метра. Те трябваше да видят разделянето на морето и изискването беше да стоят спокойно, мирно. Какво искаше да каже Бог на Мойсей? - Ти не можеш да го направиш. Стой мирно, успокой се и ще видиш. И точно това и ние трябва да правим.
Аз съм виждал слепи хора, хора с неизцелими болести, изцелени когато се предадат на Божията сила. Фокусирайте се в тази област в която се нуждаете от чудо на изцеление, предавайки тази област на изцелителната сила на Бог. Той ни е дал това, просто ние трябва да го приемем.
Сега третата стъпка, която трябва да направите, която е много, много важна и която ще ви помогне да почувствате изцелението, манифестация на изцелението във физическия свят. Когато се предавате на Божията сила, вие зачевате изцелението, давате възможност да се зароди. Вие зачевате семето на изцелението.
Ако изучавате Матей, Марк, Лука и Йоан отново ще видите, че тази картина е описана съвсем просто, когато Исус се моли за изцеление. Първо Той освобождава от демоните. Той не използва думата да се предадеш, но Той говори за приемане на изцелението след изгонването на демоните.
Третото нещо, което трябва да направите е действие, активиране на вярата. Кажете им да демонстрират вярата си, чрез действие. На десетимата прокажени, Исус каза: Идете и покажете се на първосвещенника. Изучавайки Библията можем да разберем, че това може да вземе време от няколко дни до седмици. Освен това поради болестта, те не могат да се движат бързо, поради проблемите на пръстите на краката и ставите. Исус им каза да действат, както Словото е истинско.
Яков 2:20 ни казва, че вяра без дела е мъртва. Вяра това, което казва Словото, увереност, вярване, упование. Всички тези думи имат една основа. Ако имате вяра, ще имате увереност, упование, вярване или ако имате увереност, упование, вярване ще имате вяра. Яков казва: вярване, увереност, доверие или вяра без дела е мъртва. Даже демоните вярват, но те не проявяват вярата си с дела. Точно това се случи с мен, когато бях на 27 год. с болест на кръвта. Аз последвах учението за вяра на Кенет Хегин, че чрез раните на Исус аз съм изцелен. Аз бях изцелен, не защото го почувствах, не защото докторите го казаха, но защото Библията го казва и аз имах освобождение. Бог ми говори много просто: Мел, ако ти вярваш, ако наистина вярваш, стани от леглото и действай, като че си изцелен. Това беше голямо откровение от Бог, но също и порицание от Него. Ако ние не действаме, както казва Библията, че е истина, то ние не вярваме. И по лошо от това, ние имаме дяволска вяра, защото даже и демоните вярват, но те никога не действат в любов. Те никога няма да покажат действие на прощение. Те никога няма да действат, като че Исус е Господ в техния живот. Те няма да го направят.
Понякога е трудно. Хората не разбират, какво ги уча, когато им кажа да станат от леглото. Това стана в Норвегия с човек на легло от 14 год. Аз му казвам: стани и ходи. Може да изглежда грубо, но това е изцелението. Това е отговорът на проблема, да се активира вярата. И това съм го правил много пъти. Спомням си за една жена в Япония, доведоха я на носилка. Тя е трябвало да е мъртва преди четири дни. Тя беше най от края на залата, и аз отидох да се помоля. Първата стъпка, освободих я от демоничния дух и след като се предаде на Божията изцелителна сила, аз й казах да стане и да върви. Тя ме гледаше, сякаш бях луд. Тя не беше ходила вероятно повече от месец.
- Ти ме караш сега да ходя, да тичам, каза тя и отказа да стане. Но аз й казах, ако ти не станеш от леглото и не започнеш да тичаш, ти ще умреш. Аз й казах истината. Беше й трудно. Тя започна да се извърта на страна, за да стане и някои се опитаха да и помогнат, но тя каза: Не, не. Нейната дъщеря се опита да й помогне, но тя й каза: Не, остави ме самичка. Аз ще действам, като че съм изцелена и тя стана започна да ходи и тича чрез Божията сила. Действието активира Божията сила. Ако ние вярваме, че Божието Слово е истина, ние ще действаме, като че то е истина.
Това може да се прояви не само при изцеление, но във всяка област на вашия живот. Мога да ви покажа това в много места в Библията. Матей 9 глава. Жената с течение на кръв от 12 год., която е похарчила целия си имот по докторите, сега си е казала, само ако се допра до края на дрехата Му, ще бъда изцелена. Действие, действието активира Божията сила. И когато тя се докосна до дрехата Му, Исус се спря и каза: някой ме докосна. На гръцки се казва, някой изтегли, дръпна свръхестествената Божия изцелителна сила от Мен.
Бог ни е дал всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила. (2 Пет. 1:3)
И ако вие искате да изтеглите тази сила от духовния свят, от Божествения свят и да стигне физическия свят, трябва да действате, като че Библията е истина. Това е проста истина.
Много често във физическия свят, ако съпругът или съпругата ви казва, че ви обича, но няма действие, което да кореспондира на вярването, това не е истина. Ако наистина вярвате, трябва да има действие. Спомням си за една жена, болна от артрит и прегърбена. Аз й казах: стани и ходи. Тя ме изгледа странно, но накрая стана, но вървеше много странно и прегърбена. Аз й казах: изправи се. Тя ми каза: не мога. Този артрит е от много години. Но тя започна да се извърта, повярва и се предаде на Божията сила и накрая се изправи и започна да тича. Действието активира Божията сила.
Едно нещо трябва да знаете. В Матей 7:7 - Търси и ще намериш. Знаете ли, че демоните, гледат да ги по търсите. Те са бързи. Те чакат да ги повикате, да им обърнете внимание, да ги поканите в живота си и те ще дойдат. Вие можете да имате мисъл и ако продължавате да се забавлявате с тази мисъл, тя ще стане по силна. Мисъл, която се противопоставя на Божието Слово. Знаете ли, че мисли от дявола могат да убият човек, ако повярва. Или ако слушаме лъжи, които могат да породят страх. Страхът може да убие. Мисъл от дявола може да убие човек.. Тези демони лъжат. Всичко, което има дявола е лъжа. Болестите са също лъжа, защото чрез раните на Исус, ние сме изцелени. (1 Пет. 2:24)
Всяка болест, всеки проблем в тялото ни Исус го понесе на кръста и ние не трябва да носим в нас физически проблеми. Те са лъжа. Причината е, че тази лъжа се проявява и ние я приемаме. Аз си спомням, като деца, когато сме си говорели за демони, се изпълваме със страх и преди да си легнем, поглеждаме в гардероба, под леглото и спим на осветление, защото ние се забавляваме с мисли, даваме място на мисли, които идват от сатаната.
Исус каза: Търси и ще намериш! Това се отнася и за демоничния свят. Ако ти започнеш да се съмняваш за болка или търсиш болка в тялото си, тя ще дойде. Болест, слепота, глухота, проблеми. Ако се фокусирате на проблемите, те ще дойдат. Демоните казват: Ти ме търсиш. Аз ще дойда отново. Исус казва: Който не е откъм мен е против мен. Ако се фокусираш на проблема на болката, тя ще стои. Демонът знае, той е добре дошъл. И така, не търси проблеми, а се фокусирай на освобождение.
Много често се моля за слепи хора и ги питам: колко по добре се чувстват. Фокусирайте се на това, колко по добре се чувствате. Те казват: все още не виждам. Аз ви питам, колко по добре се чувствате? Колко болката е намаляла? Фокусирай се на подобрението! Опитвам се да ги науча на това. Ако болката е намаляла, аз ги насърчавам да продължават да се фокусират на подобрението и болката намалява от 70% надолу, докато изчезне, защото ако търсиш ще намериш.
Ангелите доставят изцелителната сила на Бог. Те предоставят всичко, което Бог е предназначил за нас.
Това са принципите, които трябва да следвате. Амин! Бог е добър Бог. Всичко е просто. Освободи се от демоните, предай се на Божията сила и действие. Фокусирай се на подобрението. Просто е. Направете го.
Амин!


Слушане на проповедта на английски език:
http://blip.tv/agape-church/how-to-receive-from-god-5316007
http://www.mefeedia.com/watch/47330125

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар