Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 8 юли 2012 г.

Дар слово на знание - Били Смит

Дар слово на знание - Били Смит


Слово на знание е свръхестествено откровение за определено събитие или факт, което идва от ума на Бог (Божия ум) за хора, места или неща. Това знание разкрива неща на нас в миналото, сегашното и бъдещето. Някои могат да кажат, ти не можеш да имаш знание за бъдещето и те са прави. Ние не можем да имаме знание за бъдещето в нашите умове, но ние говорим за знание в Божия ум. Умът на Бога има знание за миналото, сегашното и бъдещето.
Когато ние се движим в това, което ще се случи в бъдеще, ние се движим в областта на пророкуване. Аз не говоря за обикновено пророкуване, за което се говори тук при даровете на Духа. Обикновеното пророкуване няма нищо общо с предсказване на бъдещи събития. То просто съветва, изгражда и укрепва Христовото тяло. Когато някой се движи в служба на пророк и предсказва бъдещи неща, това е слово на знание.
Нека да изясня нещо тук. Ако някой се движи в обикновения дар на пророкуване, това не означава, че той е пророк. Пророкът се движи в служба на пророк (предказва бъдещи неща), както също и в обикновения дар на пророкуване (съветва, изгражда и укрепва Христовото тяло).

Слово на знание е точно каквото казва. Това е слово на знание. Слово на знание е малка част от Божия ум или от Божието знание. Това не е дар знание, както някои го наричат. Ако беше дар знание, това означава, че който го има ще притежава цялото знание на Бог, но никой не може да достигне това. Това е все също да вземете една страница от книга и да кажете, че това е цялата книга. Запомнете, това е слово на знание. Бог не ни разкрива всичко, но само малка част от това, което притежава - толкова, колкото да знаем, че Той е Бог, който ни дава откровение. Това свръхестествено откровение - неща от Бог, които ние не може да разберем по друг начин.
Аз искам да добавя тук нещо за словото на знание. Не е необходимо да бъде дословна дума. Може да бъде кратко като дума или няколко изречения или цял параграф. То ще бъде толкова дълго, колкото е необходимо, за да го получи този, за който е предназначено. Понякога не е дума въобще, но е сън или видение или впечатление от Бог, който ни разкрива знание.
Някой ще каже, словото на знание е знание, което идва в паметта ни, или знание записано в книги, които ние можем да научим и да разберем. Това не е истина. Ако това е знание за което знаем, то не е свръхестествено.
Това е действие на Духа, където Бог припомня неща, които сме чули или учили. Ние трябва да запомним, че Святият Дух ни учи всичко и ни напомня неща, които Бог ни е говорил (Библията). Това е действие на Святия Дух и не е дар на Духа.
А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:26)
В служението, словото на знание често разкрива, че някой има определена болест и понеже се дава слово на знание, вярата се укрепва в този човек и той получава изцеление. Святият Дух често ми казва, какъв е проблема, или описва болката и къде се намира. Понякога ми разкрива и кой е доктора. В повечето случаи, аз нямам това знание или информация.
Святият Дух управлява дара слово на знание в мен почти на всяка служба, където проповядвам. Това е начинът по който Бог потвърждава службата на която ме призовал мен и моята съпруга. В моето служение, даровете на изцеление следват водителството на словото на знание. Служението в което ме призовал Бог се движи около даровете на изцеление.

Извадки от книгата на Били Смит: Святият Дух и Неговите дарове, Глава 5, Дарбите на откровение.
The Holy Spirit and His Gifts, Billy B. Smith

http://www.billysmithministries.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар