Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 6 юли 2012 г.

Как се проявява дар слово на знание? - Били Смит

Как се проявява дар слово на знание? - Били Смит


Святият Дух ни разкрива слово на знание по много различни и разнообразни начини. Слово на знание може да дойде понякога чрез сън или видение. Друг път може да се открие чрез откровение в нас или даже чрез звучащ глас от Бога. Понякога идва чрез говорене на език или тълкуване на език или пророчество. Има много различни начини, чрез които Святия Дух ни разкрива словото на Бог. Аз ще говоря по късно за различните начини, които Бог използва да ми даде слово на знание.
Пророк Елисей имаше слово на знание чрез видение. Чрез Божият Дух той видя своя слугата Гиезий как взема златото и дрехите от Нееман.
Тогава влезе та застана пред господаря си. И Елисей му рече: От где идеш, Гиезие? А той рече: Слугата ти не е ходил никъде. И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си за да те посрещне? Време ли е да приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини? Затова, Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти до века. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг. (4 Царе 5:25-27)
В Новият Завет, ние срещаме Анания, ученик (не е пророк или апостол) който чрез видение получи указания от Бог.
А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи. И Господ му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. (Деяния 9:10-12).

Забележете, че и двамата Анания и Павел имаха видение и двамата получиха указания от Бог да следват.
Преди години Аз се приготвях за служба една вечер, когато получих видение за жена идваща на вечерната служба. Тя дойде и седна на първата редица в църквата. В това видение аз я видях облечена с опредени дрехи и седнала на определено място в църквата. Тогава аз чух в себе си следното: „Ти имаш такъв и такъв проблем”. Нейният съпруг стоящ до нея каза: „Не, ти нямаш никакъв проблем”. Тя го спря и каза: „Да, аз имам този проблем от няколко дни”. След това аз видя себе си сочещ с ръка към нея и казващ: „ Ти си изцелена в името на Исус”. Тя беше напълно изцелена в този момент на видението.
Но това не се случи на същата вечер на службата. Когато тя дойде, аз забелязах нещо различно. Тя дойде и седна на първата редица, но не беше облечена със същите дрехи с които я видях във видението. Аз разбрах, че сега не е подходящото време. На следващата вечер на службата, тя дойде и седна отпред и беше облечена със същите дрехи както във видението. Аз направих, каквото видях във видението и тя бе изцелена.
Искам да отбележа, че аз чаках докато всичко се изпълни съгласно видението, което получих. През годините аз съм имал много видения и научих, че трябва да забележим всичко във видението и да направим точно каквото сме видели и нищо повече.
Много пъти словото на знание идва към мен чрез усещане в тялото ми. Нека да ви обясня това. Когато проповядвам отпред често чувствам болка или усещане в определена част от тялото ми. Тази болка или усещане не съм чувствал преди да започна. Аз се научих, че когато обясня проблема, който чувствам винаги има в залата някой, който има същото усещане или болка... и когато се помоля болката напуска.
Първият път когато ми се случи, аз си мислих, че се разболявам. След службата обаче болката напусна. На следващата вечер по време на службата същото нещо се случи и аз си казах, „ Какво става?” Бог ме подбуждаше да опиша болката пред аудиторията и аз го направих. Тогава един стана и каза: „Тази болка ме мъчи от няколко дни”. Бог винаги се опитва да ни научи да слушаме Неговия глас, но Той никога не ни обвинява. Той нежно ни води и направлява.
През 1985 г. бях в Полша и нещо необичайно се случи., което никога няма да забравя. Моят преводач ме заведе до хотела и ме остави там за нощта. На следващата сутрин в 5 ам някой почука на вратата. Аз станах да отворя вратата и се чудех, кой може да бъде по това време сутринта. За моя изненада, беше една жена от обслужващия персонал, която водеше седем души с нея. Когато влязоха в стаята, аз разбрах, че ги води за изцеление, но аз не можех да говоря полски, нито те английски.
Ние така стояхме и се гледахме един друг и аз казах: „ Боже, какво да правя?”. Внезапно забелязах, че черно петно се движеше надолу пред първия човек отпред. Аз го наблюдавах как се движеше към неговото дясно коляно и спря и престана да се движи. Аз разбрах, че Бог ми показваше проблема, и посочих към неговото коляно и той се усмихна и поклати главата си в съгласие. Аз се помолих за неговото коляно и той беше изцелен.
Това се случи седем пъти, като черното петно се движеше от човек на човек и от място на място. Един от тях имаше стомашен проблем, друг проблем с ухото. Един имаше болки в кръста, друг в рамената. Аз просто полагах ръце, където черното петно спираше. Всички напуснаха радостни и изцелени. На следващата сутрин жената доведе още осем души и същото нещо се случи.
Най честият начин да получа слово на знание е чрез вътрешно чувство от Святия Дух. Това е там, където мисъл или дума възниква вътре в мен и аз само казвам това което съм получил. Обикновено не получавам цяла мисъл, но само дума или фраза. С вяра, аз казвам това, което ми е дадено и тогава други мисли или фрази идват.
Грешката, която правят повечето хора, когато получат тези мисли (впечатления) и когато те спрат, те обаче не спират. Те чувстват, че трябва да помогнат на Святия Дух, какво Той се опитва да каже. Точно тук ние се разминаваме с Бог. Той не се нуждае от помощ.
Причината, че много хора не оперират в даровете на Духа е, защото те се страхуват да се отпуснат и доверят на Бог. Бог се движи от нашата вяра. Той иска ние да Му се доверяваме стъпка по стъпка. Бог иска да се доверим в Неговата любов достатъчно, за да Го следваме и без да поглеждаме встрани, вярвайки Му, че Той няма да направи грешка или да ни поведе в грешна посока. Аз знам, че този вид вяра идва само чрез вървене и общение с Бог всеки ден. Този вид вяра идва от доказване на Бог.
Неговото Собствено Слово казва да Го тестваме и докажем, че Той не лъже.
Чрез Святият Дух, аз често виждам тумори в телата на хората и се моля за изцеление. Ако е рак, аз го виждам като черен тумор, ако не е рак го виждам като бял тумор. Всеки път когато видя черен тумор, на човека вече му е казано, че има рак, но при другите с бял тумор, те въобще не знаят за това.
Аз искам да ви покажа чрез всичко това, как Бог проявява Своя дар към нас по толкова различни начини - не само чрез слово, но по всякакъв начин, така че да достигне до нас. Няма никакво значение, как Бог комуникира с нас, важното е да разберем това, което иска да ни каже.
Ако вие получите просто дума на знание, запомнете я. Ако е от Бог, това винаги ще се потвърди или ще се случи в момента. Това ще донесе потвърждение, не объркване. Ако това е пророчество и предсказва събитие в живота ви или обстоятелства, има четири неща, които трябва да направите.
1. Преценете пророчеството съгласно Божието Слово.
а) Причината за това е, ако е от Бог няма да има противоречие със Словото на Бог. Веднъж имах случай с една жена, която ми каза, че има слово от пророк в църквата, казващ й, че ще се ожени за определен мъж в църквата. Проблемът беше, че този мъж беше вече женен. Бог не е такъв да причинява развод, и Той няма да ти кажи да откраднеш или убиеш или да направиш нещо в противоречие с Неговото Слово (Закон).
б) Аз намерих, че много християни се опитват да си ръководят живота чрез лични пророчества, но това не е практика на Бог. Много пъти Бог дава насоки чрез пророчество, но това ще бъде потвърждение за това, което Бог вече е започнал да работи в нас.
2. Преценете пророчеството съгласно вашия дух и Святия Дух.
а) Аз намерих много хора, които преценяват тези слова с плътта си. Ако това е добре, или изглежда добре, или всяко нещо, което е добре за плътта, трябва да е от Бог.
б) Вярващият трябва да прецени вътре в себе си чрез своя дух. Ако има пречка във духа ви, оставете това слово.
3. Започни да се облягаш на водителството на Святия Дух, който ще те води в това слово.
а) Ако е правилното време вратите ще се отворят.
б) Ако вратите не се отворят, но твоят дух и Божието слово са в съгласие за това слово, тогава чакай точното време.
4. Спомняй си Божието слово (пророчество) за теб и подсещай Бог за това. Той не е лъжец.

Извадки от книгата на Били Смит: Святият Дух и Неговите дарове, Глава 5, Дарбите на откровение.
The Holy Spirit and His Gifts, Billy B. Smith

http://www.billysmithministries.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар