Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 21 декември 2010 г.

Святост чрез вяра

Святост чрез вяра


Ние можем да кажем, че е дошло съживление, когато Божите хора са по-заинтересовани от това да бъдат святи отколкото да са изцелени. Нашите приоритети са неправилни. Ако организирам изцелително събиране, хората ще идват на тълпи, но ако поучавам за святост, посещаемостта ще спадне. Всъщност святостта е много по-важна от изцелението. Изцелението е временно и ще ти помогне само да минеш през този живот. Слава на Бога за него. Но святостта е вечна; тя ще е с теб във вечността. Нещо трябва да се случи чрез силата на Святия Дух, за да се промени разбирането ни за това кое е ценно.

И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени. (Деяния 20:32)

Наследството е за осветените. Този пасаж казва, че Словото на Бога може да те въведе в това наследство. И все пак, как се придобива освещението по Божия по превъзходен начин – Новия Завет? Исус упълномощи Савел от Тарс (който по-късно стана Павел), когато му се откри за първи път. Той каза: „като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене (Деян. 26:17,18). Ние можем да бъдем осветени като спазваме всички правила от Новия Завет – ако ги пазим през цялото време. И нека повторим, това е невъзможно за грешните човеци. Другият начин е напълно различен – не като се спазват куп правила, а чрез вяра в Исус. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам вярата си в Исус Христос като казвам, че чрез кръвта на Исус съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар