Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 8 декември 2010 г.

Неговият план да ни направи святи

Неговият план да ни направи святи


Ние знаем, че думата освещаваm е свързана с думата светия и е директно свързана в оригиналните библейски езици с думата „свят“. И така, освещението означава да си направен свят. Бог е планирал за нас да сме направени святи. Святостта е уникален атрибут между атрибутите на Бога. Бог има много чудесни атрибути – любов, сила, мъдрост и т.н. - но те всички са слабо отразени в човешките същества. Преживявали сме любов от хора. Познаваме такива, които са силни. Срещали сме мъдри хора. Разбира се, тези качества се изявяват в много по-малка степен от Божиите, но поне имаме идея какви са те. Но когато говорим за святост, няма нищо, с което да можем да я сравним. Бог е свят по един уникален начин. Святостта е нещо, което не се намира извън Бога. Всъщност, в известен смисъл можеш да разбереш колко познаваш Бога по това колко добре познаваш святостта. Аз свързвам това по следния начин: Ние благодарим на Бога за Неговата добрина, хвалим Го за Неговото величие, но Му се покланяме заради Неговата святост.
Поклонението е отклик към святостта на Бога. В Стария Завет Бог каза: „Бъдете святи както Аз съм свят“ (Левит 11:44) и в Новия Завет Петър цитира отново думите на Господа „Бъдете святи, защото Аз съм свят.“ ( I Петр. 1:16). И все пак тук се говори за два различни начина за придобиване на святост. Ще сравня тези два начина – този в Стария Завет и този в Новия Завет през следващите няколко седмици.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изявявам, че Бог е свят, заслужава поклонение и че чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар