Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 22 декември 2010 г.

Мъдрост от Псалмите - Мъдреците от изток

Мъдрост от Псалмите - Мъдреците от изток


Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии... Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето. (Псалм 148:11,13)

Мъдреците от изток не сваляха очите си от звездите. Те постоянстваха в наблюдаването на звездите всеки ден и накрая това се увенча с успех. Те откриха звездата, която извести Рождението на Месията и посветени на всичко решиха да я последват. Следвайки звездата, пътуващи месеци наред, за да видят новородения Спасител на света, Исус Христос и да Му се поклонят. За тях нямаше нищо по важно. И когато звездата спря над мястото, където беше детето Исус те се зарадваха твърде много. (Матея 2:9-10) Тримата, най големи мъдреци на света паднаха на колене и Му се поклониха. (Матея 2:11)

Вярно ли е това за нас? Исус най важното нещо ли е за нас в този свят? Исус Христос идва за нас на всяко Рождество и ние трябва да се попитаме, какво означава Той за нас? За някои Исус означава да се откажат от всичко и да Го следват. За други, начало на едно пътуване във вярата. Независимо къде се намираме във вярата си към Него, Той идва да ни срещне там, където сме с любов и разбиране.

Молитва: Моля те, ела в мен Господи. Изследвай сърцето ми, къде се намирам във вярата и ми помогни. Хвани ме за ръката и води ме в пътя. Помогни ми да направя Исус Христос най важната личност в моя живот, мой Цар, Бог и Спасител. Амин!


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар