Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Почит към кръвта

Почит към кръвта


Докато разглеждаме освещаващата сила на кръвта на Исус, нека да изследваме един пасаж от Евреи, който говори за отстъпника – човекът, който се отвръща от християнската вяра, след като я е познал и открито отрича и отхвърля Господ Исус Христос. Този пасаж говори за всички святи неща, който той изоставя и в известен смисъл осквернява:
Тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил Духа на благодатта? Евреи 10:29
Много ясно виждаме от този стих, че ние сме осветени чрез кръвта на завета. Но тук се говори за човек, който е бил осветен чрез кръвта на Новия Завет и след това се връща назад. Нека по-отблизо да разгледаме какво означава „да потъпчеш под нозете си“ кръвта на Исус. Този стих има връзка с церемонията извършвана по време на Пасхата когато кръвта се намазва по стълбовете и подпорите на вратата, но никога по прага. Никога не трябва да показваме неуважение към кръвта на Исус.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изявявам изключителната си почит към кръвта на завета, чрез която аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар