Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 10 ноември 2010 г.

Добрата изповед

Добрата изповед


Религиозните хора мислят, че са святи, когато изтъкват колко са грешни. Те си мислят. че проявяват самонадеяност ако твърдят, че са праведни. Всъщност изпадаме в религиозност, когато продължаваме да говорим за провалите, непостоянството и злините, които сме извършили. В църквата, в която израснах, всяка неделя сутрин трябваше да казваме: „Прости на нас, нещастните престъпници.“ Не ми се искаше да съм нещастен престъпник, но когато поглеждах към другите престъпници можех със сигурност да се съглася, че всички ние бяхме нещастни. В крайна сметка си казах, „Ако всичко, което религията може да свърши, е да ме направи нещастен, аз всъщност мога да бъда престъпник и без да съм религиозен и дори и наполовина толкова нещастен.“ И аз станах такъв до момента, в който срещнах Господа.
Езикът на религията винаги говори: „Ние сме нещастни престъпници; съгрешили сме и сме се отклонили от Божите пътища като загубени овце. Извършили сме това, което не е трябвало да вършим и сме оставили несвършени нещата, които е трябвало да извършим.“ Не бих могъл да кажа тези думи сега - иначе бих бил лицемер. Как бих могъл да се моля за победа над греха в понеделник сутрин ако знаех, че идната неделя ще кажа, че съм съгрешил и съм се отклонил, че съм извършил това, което не е трябвало и съм оставил несвършено това, което е трябвало да извърша? Това напълно би подкопало основата на моята вяра. И все пак, то звучи толкова хубаво, и толкова благочестиво. Нека да съобразим изповедта си с Божието Слово и да вярваме: Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен сякаш никога не съм съгрешавал. Кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:7)

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Моята изповед е в съгласие с Божието Слово и аз изповядвам: Чрез кръвта
на Исус аз съм оправдан, направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс


Няма коментари:

Публикуване на коментар