Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 15 ноември 2010 г.

Зная от къде съм дошъл и на къде отивам

Зная от къде съм дошъл и на къде отивам (Йоан 8:14) 


Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. (Йоан 14:6) Ако пребъдвате в Моето учение... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:31-31) Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. (Йоан 6:35) Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века: Да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. (Йоан 6:51)

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)
Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. (Рим. 10:13) Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Рим. 10:9-10) Всеки, който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот. (Йоан 3:15)
Няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. (Рим. 8:1) Но...Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. (Йоан 12:48) 

Молитва: Господи, Твоето слово е истински живот за жадния, онеправдания и отхвърления и за този, който наистина иска да те намери и аз искам да съм жаден винаги за Теб, да Те търся и да Те намеря. Да намеря този живот, за който Ти говориш и за който Твоя Син дойде на земята като Спасител на всички жадни за правда. Амин! 

Благословение!
С Божието слово всеки ден...15 Ноември, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар