Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 5 юли 2010 г.

SHMA ISRAEL - Sarit Hadad

SHMA ISRAEL - Sarit Hadad
When The Heart Cries - Koгато сърцето плаче

Когато сърцето плаче само Бог е способен да чуе
Болката се надига дълбоко в душата
Простичка молитва пронизва тишината

Само чуй мой Боже Израелев
Ти си всемогъщия, Ти ми даде живот, Ти ми даде всичко
Сълзи напират в очите ми, Сърцето плаче тихо
И когато сърцето мълчи, Душата вика

Само чуй мой Боже Израелев, Сега съм сама
Подкрепи ме Боже за да не се страхувам
Болката е силна и няма къде да избягам
Само направи да спре, защото нямам повече сили

Когато сърцето плаче времето е спряло
Изведнъж живота минава пред очите на човека
Никой не иска да върви към неизвестното
И търси Бога с цялото си сърце

Само чуй мой мили Боже Израелев, Сега съм сама
Подкрепи ме Боже за да не се страхувам
Болката е силна и няма къде да избягам
Само направи да спре, защото нямам повече сили


Няма коментари:

Публикуване на коментар