Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 7 юни 2010 г.

Молитва по Матей 6:9

Молитва по Матей 6:9


Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, защото Ти, Господи си праведен във всичките Си пътища, и свят във всичките Свои дела (Пс.145:17) и аз се прекланям пред Тебе в благоговение (Пс. 5:7б), пред Твоята святост, сила и мощ. До века е утвърдено словото Ти в небесата. (Пс.119:89)
Да дойде Твоето царство, защото Ти си поставил престола Си на небето и Твоето царство владее над всичко (Пс.103:19). Твоята ръка е направила всичко. (Исая 66:2) Ти си възлюбил правда, и намразил си беззаконие. (Евр.1:9) и Твоя престол е престол на благодатта, пълен с милост и благодат. (Евр.4:16)
Да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята. Не Моята воля, но Твоята да бъде Господи. (Лука 22:42) Душата ми ожида дохождането на Божият ден. (2 Пет.3:12). Твоето слово няма да се върне напразно и ще извърши волята Ти. (Исая 55:11)
Дай ни днес ежедневния хляб. Господи не ми давай ни сиромашия, ни богатство, но храни ме с хляба, който ми се пада. (Пр.30:8б)
И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих и Ти прости вината на греха ми. (Пс.32:5) Както Господ е простил на мен, така и аз прощавам на моите длъжници. (Кол. 3:13)
И не ни въвеждай в изкушение. Отдалечи от мене Господи измамата и лъжата. (Пр.30:8) Отвърни очите ми да не гледат суета. (Пс.119:37)
Но избави ни от лукавия, защото Ти си прибежище мое и крепост моя. (Пс.91:2) В зъл ден ще ме скриеш под покрова Си, ще ме покриеш в скривалището на шатъра Си. (Пс.27:5)
Защото Царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Царството е Твое Господи и Ти ще поставиш Царя си на святия Твой хълм Сион (Пс.1:6) и Ти ще му дадеш народите за Негово наследство. (Пс.1:8) Правда и правосъдие са основа на престола Ти. Милост и истина ходят пред Твоето лице. (Пс.89:14)
Ето, Той иде скоро! (Отк.22:12) с облаците и ще Го види всяко око и всички земни племена ще възридаят за Него. (Отк.1:7)
Амин!

Няма коментари:

Публикуване на коментар