Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 15 януари 2016 г.

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Умът на човека е проектиран от Бог, за да отговори на Неговия глас. Човек се вслушва в четири източници на мъдрост: гласа на Бог- Божият Дух, логика на ума ни, вслушва се в плътта - похотта на плътта, похотта на очите, гордостта на живота, вслушва се в гласа на врага. Така, човешкият ум може да слуша само четири гласове. Ако ние затворим двата от гласовете, на плътта, защото ние сме умрели в Христос, и гласа на врага, който има власт над царството на тъмнината, ние имаме само две други възможности: нашата логика и гласа на нашия дух, който е Божия глас.
Всеки от нас има достъп всекидневно до гласа на Бога. Той ще ни ръководи поучително, социално, логически, физически и финансово. Той ще ни дава насока и участие. Ще ни води в различни области на живота. Ще имаме познания за хората, защото Бог ни е дал, не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Той иска да ни подари.

Какво се случва обикновено в молитвеното събрание? - духът на Бог идва. Вие сте на молитвено събрание. Духът на Бог се движи в молитвеното събрание. Хората започват да чуват гласа на Бога. Тогава някой се изправя и казва каква е програмата по-нататък. Веднъж влезем ли в Божието присъствие, трябва да останем в него. Не трябва да спираме Божието помазание.

Направихме 40-дневен информационен пост, който ни отведе в личното присъствие на Бог. Без развлечения, без музика и странични разговори. Премахнахме всичко, което ни разфокусира от личното присъствие на Бог в живота ни. Ние се съсредоточихме върху обитаващия в нас Христос, живия Бог. Няма друг живот. Ние сме на Тялото Христово. Защо да играем на църква, когато можем да бъдем самата църква. Защо да слагаме някакви правила на служба в църквата, които не вършат работа. Хората се местят от църква на църква и търсят някакъв Бог някъде, а Той е в тях. И най-важното е, че животът на Бог в тях е проектиран да се прояви чрез тях. Тялото Христово не е проектирано да има пейка, амвон и среда. То е проектирано да има един жив израз на Живия Бог, който е във всеки вярващ, който излиза и показва силата и живота на Исус Христос.

Ето какво се случи с хора през този информационен пост. Имахме един човек, който е сгоден за вярваща жена цели 12 години и не можеше да поеме ангажимент. Всеки говореше с него за това. Всеки се молеше за него. Той не можеше да прескочи прага. Изкара 40-дневния информационен пост и взе решение. Той сподели: "Аз видях точно, какво се беше случило."
Защото нашият дух знае точно проблемите ни. Ние видяхме хора да напускат работата си и да започват бизнес. Една двойка напусна църквата и отиде на мисия.

Искам сега да ви водя в молитва и (първо) всичко, което не е от Бога в живота ви ще бъде изгорено като плява и ние ще влезем Божието провидение за нас.
(Второ) Ако се ръководите от някой друг, или от нещо, всичко, което мислите и правите в следствие от ръководството на някой друг, освободете го, защото Божия Дух не присъства и това не е от Него.
(Трето) Всичко, което изглежда да пречи да влезете в присъствието на Бог, премахнете го. Сега влизаме в молитва. Възложете всяка ваша грижа на Господа в момента. Вземете всички грижи, всяка тежест, всяко бреме и ги предайте на Бог.

Прекъснете връзката, заглушете гласа (на проблемите, грижите и безпокойствата) и влезте в присъствието на живия Бог.
Кажете на глас:
Отче, възлагам всяка моя грижа на Теб в момента. Сега се освобождавам от всичките си грижи, всяка тежест и всяко бреме в името на Исус. Животът ми принадлежи на Теб, Боже. Оставям се в Твоите любещи ръце. Животът, който живея не принадлежи на мен, а на Теб. Животът е твой. Аз съм разпнат заедно с Христос. Твоят живот е в мен. Господи, благодаря Ти, че ме освободи от товара, от бремето, които аз не мога да нося и ми даде Твоето бреме, което е леко да се носи. (Матей 11:28-30)
(Ако някой от вас има наранена душа от обида, горчивина в сърцето, непростителност към някого, освободете се в Името на Исус)
Отче, аз прощавам на всеки, който ме е наранил, обидил или огорчил..... (кажете името на човека) и освобождавам сърцето си в мощното име на Исус. Аз прощавам, защото Ти си простил на мене. Чрез Твоята кръв, те са простени. И сега благодаря Ти, Боже, че Ти махна всяка крепост, въображение и високо нещо в ума ми, което се издига против познанието на Бога. (2 Кор. 10:5) Ти, Боже заглуши тормоза, объркването и хаоса в ума ми, и аз го декларирам в мощното име на Исус. И сега аз мога да чувам ясно Божия глас. Защото Святият Ти Дух е в мен. Благодаря Ти, Боже за мира и мъдростта, която Ти ми даде в сърцето и ума ми чрез Твоя син Исус Христос. Благославям Те, Боже. В името на Исус се моля. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS712Transcript_Whetstone.pdf

Сид Рот с Гари Уетстоун на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар