Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 13 януари 2012 г.

Наказан, за да имаме мир

Наказан, за да имаме мир


Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени. Спомням си, че веднъж говорих с един евреин, който ми каза защо не вярва, че Исус е Месията: "Той няма как да е бил добър човек. Бог не би го оставил да страда така.“ Точно това е, което пророк Исая каза: "Ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.“ (Исая 53:4). Но стих 5-ти казва: "Той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше („смачкан“ NIV) поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието („бой“) докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме.“

В тези стихове се говори за две неща, които Исус извърши. Наказанието поради нашето престъпление дойде върху Исус, така че ние да бъдем простени и да имаме мир. Докато не се нанесе наказанието за грях, няма възможност за мир. Нека да погледнем един друг пасаж в Ефесяни където Павел говори за това, което се е случило на кръста:

Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек и тъй да направи мир, и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч и мир на тия, които бяха близо. (Ефес. 2:14-17)

Забележете наблягането на думата "мир“. Няма мир за грешника докато той не разбере, че греховете му са простени. Исус беше наказан, за да можем да имаме мир с Бога чрез прощение. (Виж също Колосяни 1:19,20).

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Аз заявявам, че Исус беше наказан, за да мога да бъда простен и да имам мир с Бога чрез прощение. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар