Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 5 януари 2012 г.

Божията мъдрост за всеки ден 12 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 12 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...


Мисли за деня
Тези стихове от Притчи ни казват, че тези които остават закоравени, когато се изобличават за погрешни действия, внезапно ще се съкрушат. Също така, когато праведните хора са на власт, хората са радостни, когато обаче грешните човеци управляват, людете са недоволни (въздишат).

Стих 1 подчертава значението на вслушването в съвети и поправление. Много хора са упорити и горделиви, така че те отказват да бъдат дисциплинирани и продължават в пътя на разрушение. Хората, които отказват корекция (поправление) предизвикват Божият гняв върху себе си. Какво е гнева на Бог? Това е наказанието за погрешни деяния (действия, постъпки). Това са последствията за греховните дела на човека, който ги е извършил. Когато престанем да се подчиняваме на Божието Слово, ние отваряме себе си за атаките на дявола. Когато се покоряваме на Бога и вярваме в Неговите обещания, ние сме под Неговата защита и злото няма да достигне до нас. Когато живеем под покрива на Всевишния... Неговата вярност ще ни бъде щит и закрила,.. няма да боим от нощен страх... от мор който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Псалми 91:1-6)

Но ако въпреки предупрежденията, ние отказваме корекция, ние се оказваме извън тази защита и попадаме под атаките на дявола (Сатана).
Ето какво казва пророк Еремия в глава 5:3: Господи, очите Ти не търсят ли честност? Ударил си ги, но не ги заболя; Изнурил си ги, но не искаха да приемат поправление; Втвърдиха лицата си повече от камък; Не искаха да се върнат.

Ако ние се поправим, когато Бог ни говори за нещо, което вършим нередно, тогава можем да избегнем наказанието. Ако откажем да се подчиним, поради упоритост и гордост и продължим в нечестие, то нашите беззакония и отстъпления ще произведат обстоятелства, които ще ни покажат нуждата за поправление (корекция). Подчинението ни на Бог ни предпазва да избегнем проблемите, които следват нашето неподчинение.
Твоето нечестие ще те накаже, и твоите отстъпления ще те изобличат; Познай, прочее, и виж, че е зло и горчиво нещо, гдето си оставил Господа своя Бог, и гдето нямаш страх от Мене, Казва Господ, Иеова на Силите. (Еремия 2:19)

Можем да изберем да се покоряваме на Бога и да бъдем благословени, или можем да изберем да не се подчиним и да пожънем последиците, които водят към разрушение. Нашият избор днес определя бъдещето ни утре, защото нашият избор определя дали ще бъдем благословени или прокълнати. Друг начин да го кажем е, че нещата (обстоятелствата) могат да бъдат по-добри или по-лоши за нас. Всеки избор има последици. Тези последици ще бъдат за нашия напредък или за нашето падение. Ние също така сме отговорни за нашия избор. Библията ни предизвикателства с този съвет:
Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти. (Второзаконие 30:19)

В нашето общество днес се говори много за нашето "право на избор", но то не е балансирано с това, че нашият избор има последици (особено когато е свързано с похот и егоизъм.) За пример, повечето филми представят по бляскав и чаровен начин много неща, които са лоши за нас и по принцип не показват разрушителните резултати от пушенето, пиенето, прелюбодеянието, разврата, хазарта, аборта и т.н.

Последствията от неправилния избор не идват веднага, докато един ден:
Любимият човек се разболява от рак и умира.
Детето е убито от пиян шофьор.
Близки приятели се развеждат заради изневярата на половинката.
Зараза с венерическа болест и последици за цял живот.
Семейството си губи дома, поради хазартни дългове.
Бебето е абортирано поради похот и егоизъм на родителите, които след това се борят с чувство за вина.


Ако останем закоравени и откажем корекция, тогава решенията, които правим могат да ни донесат много сериозни последици и разрушение, извън нашата защита. Има само една надежда за тези, които са направили лош избор и са на път към самоунищожение. Лекарството е да се обърнат към Исус и да се разкаят и Той ще им даде нов живот и надежда на онези, които са загубили всякаква надежда. Бог е в състояние да преобърне изхода от всяка безнадеждна ситуация в която ни е поставил Сатана в добър.
Ако ние се смирим и ходим в страх и респект пред Бога, ние можем да намерим истинското богатство и слава в този живот, според Притчи 22: 3-4: Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страдат. Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.

Стих 2 в днешното изследване ни казва как хората ще се радват, когато добрите (честните) хора са в позицията на властта; и обратно, как хората са потиснати, когато се управляват от нечестиви хора. Домове, училища и предприятия (фирми), в които честни хора са начело създават среда, така че всички хора са благословени. От друга страна, когато нечестиви хора, отговарят за институциите това предизвика много мизерия за всички хора около тях, защото те са с лоши нагласи и липса на морал. Понякога хората оставят добре платена работа поради тази причина, като предпочитат честни хора да управляват над тях.

Молитва за Деня:
Скъпи Отче, който си на небесата благодаря Ти за милостта и любовта, която имаш към мен. Аз оценявам това, че Ти се грижиш за мен с Твоята бащина любов и ме поправяш, когато имам нужда и Твоят съвет ме пощадява от много неприятности. Помогни ми да се избавя от всяка следа на бунт и гордост, тъй като моето желание е да ходя в смирение. Знам, че Исус, въпреки че беше Божи Син пак се смири и прие жертвата на кръста за мен. Като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. (Фил. 2:8) Искам да следвам Неговия пример. Помогни ми да бъда добър...(съпруг(а), баща (майка), ръководител или приятел в този живот. Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. (Ефесяни 2:10) Нито да се отклоняват стъпките ми от Твоя път. (Псалми 44:18)
Моля се това в името на Исус. Амин!


Други статии - Божията мъдрост за всеки ден - Притчите на Соломон

http://bible.com/index.php
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Благословение!


Няма коментари:

Публикуване на коментар