Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 22 юли 2010 г.

How Great Is Our God - Chris Tomlin - Колко велик е нашия Бог - Крис Томлин

How Great Is Our God - Chris Tomlin - Колко велик е нашия Бог - Крис Томлин

Колко велик е нашия Бог, пейте с мен
Колко велик е нашия Бог и всички ще видят
Колко велик, Колко велик е нашия Бог

С блясъка на Цар, облечен във величие и мощ
Нека цялата земя се радва, цялата земя да се радва
Облякъл се в светлина, тъмнината се опитва да се скрие
И трепери при Неговия глас, трепери при Неговия глас

Колко велик е нашия Бог, пейте с мен
Колко велик е нашия Бог и всички ще видят
Колко велик, Колко велик е нашия Бог

Името Ти е над всички имена, достоен Си да Те хвалим
Сърцето ми ще пее колко велик е нашия Бог
Колко велик е нашия Бог!

Няма коментари:

Публикуване на коментар