Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 16 декември 2016 г.

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1


Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. (2 Петрово 2:1)

Тревожно е това, което се казва в стиха по-горе, Петър не определя какво е ерес, но той ни казва за последствията какви са и какви ще бъдат. Той също така не ни казва тук, това което е източник на ерес.

Ерес (heresy) е превода на гръцката hairesis което означава буквално "избор" или "селекция" - която има интересна светска, както и библейска история. В библейската употреба не е имала лошо значение или конотация. Дори в Библията, тя се използва най-вече да се позове на партия или философия, която човек е избрал да се идентифицира или да се съюзи. По този начин, hairesis често се превежда като "секта". В Деяния и Лука тя се прилага за садукеите (Деяния 5:17) и фарисеите (Деяния 15:5; 26:5). Страничните наблюдатели също използват hairesis в Деяния 24:5,14 и Деяния 28:22 за идентифициране на християнската църква.

Въпреки това, когато посланията на Павел и Петър започнаха да циркулират, hairesis вече означава разрушителен елемент в рамките на църквата, който създава разделение чрез съзнателно формиране на мнения и идеи в несъгласие с ортодоксалните учения на апостолите. Павел ги осъжда в Галатяни 5:20, като едно от "делата на плътта." Понякога това се превежда "фракции" или "партизанщина" (party-spirit), но независимо от превода, Павел казва, че хората, които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство (стих 21)!
Идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления. (Гал. 5:20)

В обичайния светски живот ерес е нещо незначително; мнение на един човек или изборът за неща в живота на един човек е също толкова добър, колкото на друг. Човек може да има произволен брой алтернативи, във всяка една от които той може да бъде напълно свободен да повярва. Обаче, в християнството ние се занимаваме не с мнения, а с ОТКРОВЕНИЕ, с дадената от Бога истина, с АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. Когато Божията истина идва до хората, ние трябва или да я приемем или да я отхвърлим. По този начин, еретик е човек, който вярва в това, което той иска да вярва, вместо да приеме Божията истина, в която трябва да вярва!
John W. Ritenbaugh
http://www.theberean.org/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар