Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 5 октомври 2015 г.

Бог ще съсипе дома на горделивите - Притчите на Соломон

Бог ще съсипе дома на горделивите - Притчите на Соломон

Мъдрост, която идва до вас - направо от Божието Слово.


"Господ ще съсипе дома на горделивите, но ще утвърди имота на вдовицата.“ (Притчи 15:25)

"Господ съсипва къщата на арогантния човек, но защитава имуществото на вдовицата" (друг превод).

Бог ще защити беззащитната вдовица и във времето си ще накаже безочливите. Когато се чувстваме потиснати, важно е да се помним, че Бог е нашата защита и че в Неговото време е всичко. Той ще ни предостави това, което е необходимо своевременно, ако имаме вяра в Него и Му се доверим. Бог е верен. (1 Кор. 10:13)

Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. (2 Петър 2:9)

Възможно ли е да развием навик да защитаваме беззащитните?

Proverbs: The Lazy Meet Difficulty
http://www.ucg.org/vertical-thought/proverbs-god-tears-down-the-arrogant-house

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар