Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 10 февруари 2016 г.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.


Бог е страстен в Неговата любов към нас. Софония 3:17 казва: "Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси. Ще се весели за тебе с радост, ще те успокои в любовта Си, ще се весели за тебе с песни."


Бог те обича толкова много, че пее над тебе. Той е толкова ревностен за теб, че Той изпрати Сина Си Исус Христос да те спаси. И Той иска да бъдеш страстен в любовта си към Него. Искате ли отново да изпитате ревността си към Бога?

Припомни си страстта, която си имал за Господа, когато за първи път си дал живота си на Исус? Не забравяй, вълнението и ентусиазма, които си имал? Понякога разочарованията и трудностите в живота ни карат да загубим част от нашата страст. Понякога това е просто в течение на времето, което причинява любовта ни към Бог, да стане рутинна и по-малко страстна. Няма нищо повече Сатана да обича, освен един неревностен християнин! Ако вашата вяра е станала рутинна и сте загубили страстта си, знайте, че е време да се промени това. Не живей ни един ден на скучно, рутинно, безстрастно християнството!


Ето три стъпки, за да изпиташ отново ревността си към Бога:
1. Вземете решение да си възвърнете ревността към Бог. В решението ви има сила. Решете днес, че нищо няма да ви попречи да възвърнете страстта си към Бога.

2. Признайте, че сте загубили ревност към Бог. Вие ще бъдете изненадани, колко много християни се отричат от това състоянието. Преминаването през религиозни увлечения може да затъмни духовните ви сетива и да не видите собственото си състояние. Но Бог може да отвори духовните ви очи! Ако радостта ви е изчезнала, ако мечтите ви са умрели, ако сте загубили вашата страст, изповядайте се пред Бога днес. Може би ще искате да го признаете на някой, който може да се моли с вас, докато отново си върнете в ревността си към Бог. Направете го!

3. Действайте. Бог ще ви помогне в Неговата част, но Той също така очаква от вас да направите вашата част. Обявете пост и отделете време за молитва и четене на Словото. Така предприемате стъпка към възвръщане на вашата страст, ентусиазъм и радост.

Така, как е сега вашата ревност към Бога? Запалени ли сте за Бог или сте просто хладни? Изпълнени ли сте с вълнение и цел или просто това е една кратка емоция? Днес е денят да започнете ново начало. Бог е изпълнен с толкова много ревност за нас, че той заслужава нищо по-малко от цялостна сърдечна ревност от нас, да Го търсим и познаваме повече.
Бог до завист ревнува за Духа, който е турил да живее в нас. (Яков 4:5)

http://www.jentezenfranklin.org/lost-passion-god-heres-recover/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар