Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 16 януари 2010 г.

В Божията прегръдка 1

В Божията прегръдка...
Вяра или страх?
Господ ще пази излизането ти и влизането ти От сега и до века. Псалм 121:8
Като заети хора знаем от опит, че живота не е винаги лесен и благоприятен за нас. Понякога страха ни провокира, понякога губим надежда. Но даже и да не разбираме, защо всичко става така и защо обстоятелствата се променят не в наша полза, никога не трябва да губим вяра в Бог. Божият план за нас е съвършен.
Каквото и предизвикателство да имаме, ние трябва да оставим съмненията настрана и да продължим напред. Бог е близо. Ето какво казва псалмиста:
Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Псалм 23:1-3
Благословение на всички!

Няма коментари:

Публикуване на коментар